Sökning: "Malin Sjölin"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Malin Sjölin.

 1. 1. Enterprise Risk Management Använder sig stora industriföretag i Gnosjöregionen av hållbarhetsfokuserad riskhantering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annie Svensson; Malin Sjölin; [2019-06-20]
  Nyckelord :ERM; Enterprise Risk Management; Riskhantering; Risk Management; ESG; Affärsetik; Gnosjöregionen; Hållbarhet; Hållbarhetsfokuserad Riskhantering; TRM; Sustainability and Risk Management; Sustainability and Enterprise Risk Management;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka riskhantering i stora industriföretag i Gnosjöregionen, huruvida företagen använder sig av ramverket Enterprise Risk Management (ERM) samt om de integrerar hållbarhetsaspekter i sin riskhantering. Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ intervjustudie där vi med hjälp av intervjuer samlat in data kring de utvalda företagens riskhantering med fokus på hållbarhetsaspekter. LÄS MER

 2. 2. #IDENTITETPÅINSTAGRAM : En kvalitativ studie om hur smyckesföretag reflekterar sin identitet genom bilder på Instagram

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mathilda Lundgren; Madeleine Sanchez Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Instagram; jewellery companies; identity; visual Communication; interpretation of images; Instagram; smyckesföretag; identitet; visuell kommunikation; tolkning av bilder  ;

  Sammanfattning : Det allt mer digitaliserade samhället innebär att företag har valt att satsa på marknadsföring på sociala medier. Instagram som har blivit en mycket populär plattform för visuellt skapande och kan användas av företag för att förmedla sin identitet samt för att vinna konkurrensfördelar och marknadsandelar. LÄS MER

 3. 3. E-sport och Media: Mötet mellan elektronisk sport och traditionell media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Erik Sjölin; Nicholas Ranégie; [2014-08-26]
  Nyckelord :DreamHack; electronic sport; elektronisk sport; esport; e-sport;

  Sammanfattning : Titel: E-sport och Media: Mötet mellan elektronisk sport och traditionell media Författare: Erik Sjölin & Nicholas Ranégie Uppdragsgivare: Eget ämne Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. LÄS MER

 4. 4. Bröstcancerpatienters erfarenheter av omvårdnad : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Isabell Sjölin; Malin Karlsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Samling inomhus eller utomhus i förskolan : - är det skillnad?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Sofie Lind; Malin Sjölin; [2010]
  Nyckelord :circle time; outdoor pedagogy; childrens influence; samling; utomhuspedagogik; barns inflytande;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan Lpfö-98 står det att barnen på förskolan skall ges möjligheter att vistas såväl inomhus som utomhus och att utomhusvistelsen skall ge barnen möjligheter till lek i planerad och naturmiljö. Syftet med studien är dels att upptäcka om och i så fall på vilket sätt samlingen, som en planerad aktivitetsform i förskolan, skiljer sig om den sker utomhus från om den genomförs inomhus och dels att undersöka vilket inflytande barn tilldelas på samlingar inomhus respektive utomhus. LÄS MER