Sökning: "Malin Skånberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Skånberg.

 1. 1. : Kläders påverkan på kundbemötandet - en studie om kläders påverkan på kundservice inom detaljhandel

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :HANNAH NILSSON; MALIN SKÅNBERG; [2014]
  Nyckelord :kundservice; Kundbemötande; kläder; attribut;

  Sammanfattning : Kundservice har blivit allt viktigare inom detaljhandel i och med den ökade försäljningen som sker på internet. Kundservice har nästan blivit en form av marknadsföring för fysiska butiker. Trotts den hårda konkurrensen mellan butiker på marknaden kan man som kund uppleva dålig service och kundbemötande. LÄS MER

 2. 2. Språklig medvetenhet i förskolan : hur förskollärare beskriver sitt arbete med att stimulera barns språkliga medvetenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Malin Skånberg; Ann-Christine Svensson; [2009]
  Nyckelord :språkstimulerande; språklig medvetenhet;

  Sammanfattning : BAKGRUND:Vygotskij betonade pedagogens betydelse för att stimulera barns lärande och utveckling. I vårundersökning har vi utgått från det sociokulturella perspektivet som lyfter fram att lärandesker i samspel med andra människor och att de miljöer vi ingår i påverkar utvecklingen. LÄS MER