Sökning: "Malin Steenhoff"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Steenhoff.

 1. 1. Sex, är det vårt område?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therése Widerberg; Malin Steenhoff; [2019]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sex är ett mänskligt behov som många gånger prioriteras bort då rädsla för att kränka patientens integritet verkar hämmande för sjuksköterskan. Bröstcancerdrabbade kvinnor genomgår ibland behandlingar som kan påverka sexualiteten och det kan därför finnas behov av stöd från vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att vara närstående till en person med palliativ cancerdiagnos

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Susanna Olsson; Malin Steenhoff; [2011]
  Nyckelord :family; life; change; events; life; experience; neoplasms; palliative; care; terminally; ill.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år får cirka 54 000 svenskar diagnosen cancer. När en person drabbas av cancer och får en palliativ diagnos inverkar det stort på de närståendes situation. Ångest och oro är många gånger större hos de närstående än hos den sjuke själv. LÄS MER