Sökning: "Malin Stenmark"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Malin Stenmark.

 1. 1. Sjuksköterskans attityd till eutanasi och läkarassisterat självmord : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andrea Saunes; Malin Stenmark; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Vissa sjukdomstillstånd är obotliga och kan leda till lidande. Sjuksköterskan har främsta patientkontakten även med de patienter som begär någon form av dödshjälp. LÄS MER

 2. 2. IS-ANHÄNGARE OCH RÄTTEN TILL MEDBORGARSKAP : En kvalitativ studie om samhällsdebatten i tre av Sveriges största nyhetstidningar gällande medborgarskap för IS-anhängare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Michelle Ive; Malin Stenmark; [2020]
  Nyckelord :Citizenship; Conservatism; IS-supporters; Liberalism; Revocation; Socialism; IS-anhängare; Konservatism; Liberalism; Medborgarskap; Socialism; Återkallande;

  Sammanfattning : Previous research, which addresses the view of the revocation of citizenship for terrorist-related persons, is seemingly critical. It illustrates a lot of problems that an initiation of this action can cause, but despite this, a social debate is underway in Sweden about introducing this particular opportunity. LÄS MER

 3. 3. Hot, våld och trakasserier mot sjuksköterskor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Stenmark; Julia Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Hot; våld; trakasserier; påverkan; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Introduktion: Hot, våld och trakasserier inom vård och omsorg är ett växande problem både nationellt och internationellt. Bakgrund: Risken att bli utsatt för hot och våld i arbetsmiljön på ett sjukhus är ett förekommande fenomen då sjuksköterskan möter många och olika människor som kan vara aggressiva eller våldsbenägna. LÄS MER

 4. 4. Att identifiera och förstå förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete - en kvalitativ studie utifrån KASAM

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophia Stenfeldt; Malin Stenmark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfte: Skollagen skriver fram att skolan främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men Skolinspektionens årsrapporter visade att det åtgärdande arbetet dominerade. Syftet med studien var att undersöka hur specialpedagoger i grundskolan identifierade och förstod det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet genom att fylla begreppen med empiriskt grundat innehåll. LÄS MER