Sökning: "Malin Stiernstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Stiernstedt.

 1. 1. Kommunikation på kommunal mellanchefsnivå : En studie i hur enhetschefer arbetar kommunikativt i Enköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Stiernstedt; [2011]
  Nyckelord :enkätundersökning bland kommunala mellanchefer; kommunal organisation; kommunikationspolicy; kommunikationsstörning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur enhetscheferna i Enköpings kommun arbetar kommunikativt. Genom en enkätundersökning får enhetscheferna redogöra för sitt arbete och sin uppfattning om hur deras kommunikativa arbete i den kommunala organisationen fungerar. LÄS MER

 2. 2. Utländska förvärvares påverkan på budpremien - en studie på den svenska aktiemarknaden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Stiernstedt; Malin Hammer; Kristoffer Gravlund; [2005]
  Nyckelord :förvärv; budpremie; cross-border; synergier; hybris; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det existerar en så kallad cross border effekt. Det vill säga om det förekommer en positiv effekt, i form av att premien blir högre, när utländska företag förvärvar svenska. Vi ämnar även undersöka ett antal andra, i förväg bestämda, variabler som påverkar premiens storlek. LÄS MER