Sökning: "Malin Stintzing"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Stintzing.

  1. 1. Dynamisk pedagogik och Dramapedagogik :  en komparativ undersökning av två pedagogiska inriktningar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

    Författare :Petronella Borseman; Malin Stintzing; [2010]
    Nyckelord :Dynamisk pedagogik; Dramapedagogik;

    Sammanfattning : Borseman, P & Stintzing, M. (2010). Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik. En komparativ undersökning av två pedagogiska inriktningar. LÄS MER