Sökning: "Malin Strömqvist"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Malin Strömqvist.

 1. 1. Contigent Convertibles - Liability or Equity? A study of the CoCo market`s reaction to banks earnings announcements

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Karlsson; Andreas Strömqvist; [2019-06-10]
  Nyckelord :Contigent Convertibles; Financial instruments;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Värderelevansen av IFRS 15 –Intäkter från avtal med kunder –En eventstudie om den svenska aktiemarknadens reaktion på den nya intäktstandarden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Karlsson; Andreas Strömqvist; [2018-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates how the Swedish stock market reacts to adjustments in accounting forrevenues following the new revenue standard, IFRS 15. Due to prior financial scandalsregarding revenues, criticism and discussions of the earlier revenue standard, as well ascompanies changing their way of doing business, a need for a new regulation was developed. LÄS MER

 3. 3. Den nya läraren, fritidsläraren! : Fritidslärares och rektorers syn på uppdraget.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Strömqvist; Maria Lindman; [2018]
  Nyckelord :Fritidslärare; Flexibilitet; Komplexitet; Läroplan; Samverkan; Social kompetens; Ämne.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva hur rektorer och fritidslärare uppfattar den nya utbildningen och yrket grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer för att få så berättande svar som möjligt av våra intervjupersoner, dessa består av tre fritidslärare som innehar den nya utbildningen och tre rektorer, samtliga kommer från fem olika skolor utspridda i mellersta Norrland. LÄS MER

 4. 4. Development of quantitative methods for the determination of vemurafenib and its metabolites in human plasma

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/KemiTekniska högskolan

  Författare :Malin Strömqvist; [2014]
  Nyckelord :BRAFV600E; HPLC; Human Liver Microsomes; LC-MS MS; Melanoma; Metabolites; Vemurafenib;

  Sammanfattning : Vemurafenib is a potent serine/threonine kinase inhibitor and is registered as Zelboraf® for the treatment of metastatic melanomas harboring BRAFV600E mutations. There is a large individual variation in drug response and the side effects observed among patients treated with Zelboraf® has proven to be severe. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföringsdisciplinens rådande paradigm idag  : Goods-Dominant Logic, Service-Dominant Logic eller något annat?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Louise Strömqvist; Malin Elveberg; [2011]
  Nyckelord :Goods-Dominant Logic of Marketing; Service-Dominant Logic of Marketing; Paradigm; Vargo and Lusch; Kuhn; Anomalies; Crisis; Goods-Dominant Logic of Marketing; Service-Dominant Logic of Marketing; Paradigm; Vargo och Lusch; Kuhn; Anomalier; Kris;

  Sammanfattning : This qualitative research is a contribution to the ongoing debate among marketing researchers regarding if there is a dominant paradigm and viewpoint of marketing and which one is the most appropriate. In this study current views of marketing are identified and then compared against the older Goods-Dominant Logic of Marketing and Vargos’ and Luschs’ alternative Service-Dominant Logic of Marketing. LÄS MER