Sökning: "Malin Svärd"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Malin Svärd.

 1. 1. ”TVÅ KORTA ORD: ME TOO” En studie över #metoo:s nyhetsvärde och gestaltning i den svenska dagspressen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Clara Svärd; [2018-02-12]
  Nyckelord :#metoo; digital activism; hashtag activism; frame; framing; news value;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och kurs: Examensarbete i Medie-och kommunikationsvetenskap, MK1500Nivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2017Handledare: Malin SveningssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 60Antal ord: 17Syfte: Det övergripande syftet med studien är att undersöka den svenska dagspressensrapportering av hashtag-kampanjen #metoo.Teori: Nyhetsvärdering, dagordningsteorin, gestaltningsteorin. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder som minskar patientens preoperativa oro och ångest - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, ; ;

  Författare :Mia Skoog; Malin Andersson; Anna Svärd; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Konkurrensen på G(R)YM-marknaden. En studie om hur gymföretag arbetar med att vara konkurrenskraftiga.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Louise Svärd; Malin Jeansson; [2015]
  Nyckelord :General Works;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Opiatberoende och läkemedelsassisterad behandling : En kvalitativ studie om några socialarbetares syn på opiatberoende och behandling med metadon/subutex

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Malin Svärd; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to take note of  social worker´s views on opiate addiction and medication-assisted treatment. The definition of social workers in this paper, is people who are involved with individuals  who have an opiate addiction and have therefore been in contact with drug assisted treatment. LÄS MER

 5. 5. Hälsofrämjande personalarbete - ett arbetssätt som förbättrar på lång sikt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Gabriella Danerhall; Frida Peterson; Malin Svärd; [2009]
  Nyckelord :hälsa; human resourse management; ledare; friskvård; utvärdering; mäta; friskvårdsåtgärder; Management of enterprises; Företagsledning; management; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Uppsatsen's titel: Hälsofrämjande personalarbete - ett arbetssätt som förbättrar på lång sikt. Universitet och institution: Lund's Universitet, Service Management, Campu's Helsingborg. Ämne/nivå: SMTX06, Kandidatuppsat's 15 p. Seminariedatum: 5 juni Vårterminen 2008. LÄS MER