Sökning: "Malin Thorngren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Thorngren.

  1. 1. Kränkning av personlig integritet i media - en skadeståndsrättslig och immaterialrättslig aspekt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Malin Thorngren; [2005]
    Nyckelord :Civilrätt; oklassificerad; Immaterialrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Svensk rätt uppställer inte något allmänt skydd för den enskildes personliga integritet. Istället föreligger ett skydd för den personliga integriteten i flera olika lagar och bestämmelser. Bl.a. LÄS MER