Sökning: "Malin Torinsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Torinsson.

  1. 1. Konfrontationsbenämning av aktiviteter och objekt hos vuxna svensktalande personer utan känd hjärnskada – en standardiseringsstudie

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Malin Torinsson; Sabina Åke; [2017-08-11]
    Nyckelord :konfrontationsbenämning; vuxna; aktiviteter; objekt; confrontation naming; adults; actions; objects;

    Sammanfattning : The purpose of the study was to examine how non-brain damagednative Swedish-speaking adults named 120 object and action pictures dividedinto three sets from An Object and Action Naming Battery (OANB)(Masterson & Druks, 1998). Validity was examined and test instructions andscoring of responses were evaluated. LÄS MER