Sökning: "Malin Vispe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Vispe.

  1. 1. Leken, var är du? En skådespelares undersökning av lekfullhet som strategi i repetitionsarbetet.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Malin Vispe; [2021-11-19]
    Nyckelord :Skådespeleri; prestationsångest; lek; lekfullhet; repetition; teater; självkritik; närvaro; strategi; barndom;

    Sammanfattning : Är teater lek? I mitt arbete undersöker jag lekens relation till teater, och framförallt till repetition. Under repetitioner har jag upplevt att jag kan hamna i ett tillstånd där jag känner mig låst, att jag inte kan komma in i närvaron i rummet för att jag bedömer och recenserar mig själv. LÄS MER