Sökning: "Malin Vu"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Malin Vu.

 1. 1. Konsten att kunna förstå vad du läser : En intervjustudie om hur sex lärare i årskurs F-3 arbetar för att öka läsförståelsen hos flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Vu; [2016]
  Nyckelord :reading comprehension; multilingual students; reading comprehension instructions; reading comprehension strategies; vocabulary; läsförståelse; flerspråkiga elever; läsförståelseundervisning; läsförståelsestrategier; ordförståelse;

  Sammanfattning : Läsförståelse är ett ytterst värdefullt verktyg i läsningen som varje individ behöver för att förstå ordens betydelse och för att kunna inhämta och erhålla kunskap ur det lästa. Eftersom läsförståelse är grundläggande för att varje elev ska kunna utveckla kunskaper och färdigheter i alla skolämnena är det således också en nyckel till varje elevs skolframgång. LÄS MER

 2. 2. Språkutveckling hos flerspråkiga elever : Faktorer som kan främja språkutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Vu; Linda Mati; [2015]
  Nyckelord :språkutveckling; flerspråkighet; andraspråksinlärning; språkanvänding; språklig stöttning;

  Sammanfattning : Människans främsta redskap för att kunna lära, tänka och kommunicera är språket. Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011b) betonar därför att alla elever genom skolundervisningen ska ges förutsättningar till att utveckla kunskaper i och om det svenska språket. LÄS MER

 3. 3. Nya sensorsystem för kombinationseffekter av antibiotika

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Katarina Bergqwist; Henning Onsbring; Emy Vu; Malin Wahlin; Peter Zarelius; Mikaela Åhlin; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag är antibiotikaresistens ett allvarligt problem. En tillfällig lösning på problemet är att utnyttja synergieffekter som kan uppstå mellan olika typer av antibiotika. Det innebär att antibiotika skulle kunna ha effekt mot bakterier som har utvecklat resistens. LÄS MER

 4. 4. Design for Manufacturing : för produktionsanpassad konstruktion på Volvo Aero

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för process- och produktutveckling; Högskolan Väst/Avd för process- och produktutveckling

  Författare :Malin Kämpe; Peter Albertson; [2011]
  Nyckelord :Design for Manufacturing; producibility; reuse of manufacturing experience; knowledge model; Co-op; Zentih; Design For Manufacturing; producerbarhet; kunskapsåterföring; kunskapsmodell; Co-op; Zentih.;

  Sammanfattning : Målet med examensarbetet var att skapa ett verktyg för insamling av erfarenhetsdata för produktutvecklingsprocessen. Den skall vara användbar för att bidra till ett systematiskt arbetssätt för produktionsanpassad konstruktion på Volvo Aero Corporation. LÄS MER