Sökning: "Malin Wedin Olsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Wedin Olsson.

 1. 1. Navigating through the storm: The managerial role and leadership during a crisis

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Sjöström; Malin Wedin Olsson; [2021]
  Nyckelord :Managerial work; Leadership; Emotional intelligence; Metaphors on Leadership; Crisis; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Navigating through the storm: The managerial role and leadership during a crisis Authors: Julia Sjöström and Malin Wedin Olsson Supervisor: Tony Huzzard, Lund University, Sweden Submission: date May 21st 2021 Purpose: The aim with this study is to gain a deeper understanding of managerial work and its relationship to the nature of leadership in the context of a societal crisis. Research Question: How do managers make sense of their own role during a crisis and what implications does that have for leadership practices? Methodology: This research is based on a qualitative research method following a interpretative and abductive approach. LÄS MER

 2. 2. Attityder till pop-up-butiker: En kvantitativ studie om kunders känslor, kunskap och intentioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anne Dollevoet; Malin Wedin Olsson; [2020]
  Nyckelord :pop-up; attityder; lokalisering; avstånd; hedonistisk shopping; demografi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Detaljhandeln utvecklas ständigt och i snabb takt på grund av en ökad digitalisering. I samband med det har kunden fått en allt mer avgörande roll. Fysiska butikslokaler behöver därför användas mer effektivt och ett sätt att göra det är med hjälp av pop-up-butiker. LÄS MER