Sökning: "Malin Widén"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Malin Widén.

 1. 1. Beteendeaktivering : En app för behandling av depression

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Malin Widén; Gustav Brorson; Jonathan Öhrling; Erik Mattfolk; Lukas Jonsson; August Carlson; Daniel Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Depression; beteendeaktivering; självhjälpsverktyg; applikation;

  Sammanfattning : Följande rapport beskriver ett projektarbete inom kursen TDDD96 Kandidatprojekt i pro-gramvaruutveckling vid Linköpings universitet som genomfördes våren 2021 av sju studen-ter. Projektet innefattade utvecklingen av en mobilapp med målet att skapa en digital im-plementation av den psykologiska behandlingsformen beteendeaktivering. LÄS MER

 2. 2. Diabetes Mellitus typ IIPatienters erfarenheter av livsstilsförändringar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Olausson; Malin Widén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Talk about value, not product... : The solution to widen the sales pipeline?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Väringstam; Annina Wede; [2021]
  Nyckelord :Customer Acquisition; Lead Generation; Lead Management; Sales Development Inside Sales;

  Sammanfattning : Business-to-business (B2B) organizations are facing challenges related to complex sales cycles and increasing competition, resulting in more value-driven sales processes and a holistic ecosystem for the B2B marketplace. Recent studies have acknowledged the lack of research on inside sales and sales development in B2B organizations. LÄS MER

 4. 4. Budgetlös styrning i praktiken : En fallstudie för att analysera budgetlösa tillvägagångssätt och verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Malin Jönsson; Lisa Rydhage; [2018]
  Nyckelord :Beyond Budgeting; Implementation; Planning; Coordination; Control; Decentralization; Budgetlös styrning; Implementering; Planering; Samordning; Kontroll; Decentralisering;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Den traditionella budgeten har länge varit en självklar komponent i företags ekonomistyrning men i samband med nya marknadsförhållanden och marknadsfluktuationer kritiseras budgeten. Den främsta kritiken som riktas mot budgeten är att den är ineffektiv, arbetskrävande och svårhanterlig. LÄS MER

 5. 5. Fönstersättningars påverkan på dagsljuset i bostadsrum

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Charlotte Hejdenberg; Malin Brattström; [2015]
  Nyckelord :Bostäder; fönster; dagsljus; belysningsstyrka; dagsljusfaktor; Velux Visualizer;

  Sammanfattning : Dagsljuset i ett rum förmedlas via fönster. Fönsterutformningen har i sin tur en avsevärd effekt på rumsupplevelsen. Mängden litteratur som behandlar fönstrets historiska utveckling är stor. LÄS MER