Sökning: "Malin pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Malin pettersson.

 1. 1. Förutsättningar för enskilda samtal om våld i nära relation under graviditet – en kvalitativ intervjustudie med barnmorskor

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Edstam; Victoria Pettersson; [2020-01-30]
  Nyckelord :graviditet; barnmorska; våld i nära relation; samtal; förvård;

  Sammanfattning : Background: Many women, all over the world are exposed to intimate partner violence and itis considered being a major health problem. Intimate partner violence duringpregnancy inherent great risks both for the mother and the unborn child. LÄS MER

 2. 2. A global issue: Gender-based violence. A study on the main trends and discourses of articles, reports and literature on Gender-based violence, with a specific focus on violence against women

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Gender-based violence; Violence against women; Attitudes; Language and gender; Culture and gender;

  Sammanfattning : Introduction/purpose: GBV is considered a complex field, partly due to the differences in interpretations and understandings of what GBV is and why it exists (including factors such as culture, social status, politics and structures in society), and partly because of its sensitive nature. The purpose of this study is to identify trends and discourses in articles, reports and literature on GBV and thus also potential shortcomings. LÄS MER

 3. 3. Efficiency and Automation in the Interface between Airframe Development and Production : A study to identify and reduce time-consuming activities with focus on the methodology of In-Process Part Definition

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Viktoria Pettersson; Malin Magnusson; [2019]
  Nyckelord :MBD; Design Automation; Time Study; Efficiency; CATIA;

  Sammanfattning : This thesis started as an initiative from one of the co-authors that previously worked at SAAB AB during summer 2018. During the summer she worked with the design process of In-process part Definition (IPPD) and an interest emerged for making it more efficient. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder för att minska procedursmärta hos spädbarn : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nicole Eker; Malin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Infant; Procedural Pain; Pain Relief; Suffering from Disease; Nursing; Spädbarn; Procedursmärta; Smärtlindring; Sjukdomslidande; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund:Inom vården utsätts spädbarn för flertalet medicintekniska moment som kan ge upphov till procedursmärta. För att säkerställa att spädbarnen inte upplever procedursmärta krävs omvårdnadsåtgärder som kan minska denna typ av smärta. LÄS MER

 5. 5. Konsulters upplevelse av Work-life balance : Och hur de anser att HR främjar denna upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Pettersson; Malin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Work-life balance; Ulrich och Brockbank 2005 HR-roller; Zedeck och Mosier 1990 förhållande mellan arbete och icke-arbete; Greenhaus och Beutell 1985 Work-family conflicts; Konsulter.;

  Sammanfattning : Title: Consultants experience of Work-life balance Subtitle: And how they feel that HR promotes this experience Authors: Malin Andersson and Matilda Pettersson Advisor: Jean-Charles Languilaire Level: Bachelor thesis in Business administration, 15 credits, Spring 2019 Key words: Work-life balance, Ulrich and Brockbank (2005) HR-roles, Zedeck and Mosier (1990) relationship between work and non-work, Greenhaus och Beutell (1985) Work-family conflicts, Consultants. Purpose: To describe the consultant’s experience of Work-life balance and how they feel that HR promotes this. LÄS MER