Sökning: "Malinda Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Malinda Andersson.

 1. 1. "Jag måste möta dem där de är": En kvalitativ intervjustudie om svenska skolkuratorers arbete med unga transpersoner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Joakim Hammarstrand; [2017]
  Nyckelord :könsidentitet; handlingsutrymme; skolkurator; unga transpersoner; könsuttryck; School counselors; transgender youth; gender variance; depth of discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Joakim Hammarstrand Title: “I need to meet them where they are” - a qualitative interview study about Swedish school counselors work with young transgender people. Supervisor: Malinda Andersson Assessor: Anders Östnäs The aim of this study was to examine how school counselors in Sweden work with gender variance. LÄS MER

 2. 2. "Vi odlar ju människor också." : En kvalitativ studie om vilken betydelse odlingsverksamheter har för socialt utsatta grupper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Ljungdahl; [2016]
  Nyckelord :social and therapeutic horticulture; social cohesion; gardening project; mental health; social och terapeutisk trädgårdsodling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Amanda Ljungdahl Title: “We grow people as well.” A qualitative study of the value of horticultural projects for socially vulnerable groups. [Translated title]. LÄS MER

 3. 3. Om barns situation på kvinnojourer - En kvalitativ studie om arbetet med barn på kvinnojourer utifrån personalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ingrid Leandersson; Malin Jönsson; [2016]
  Nyckelord :barn; aktör; kvinnojour; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Ingrid Leandersson, Malin Jönsson Title: The situation of children at women’s shelters – A qualitative study of the work with children in women’s shelters based on the staff’s perspective Supervisor: Malinda Andersson Assessor: Mikael Sandgren The purpose of our essay was to highlight the situation among children in women's shelters in Sweden in addition to inquire into the practical work regarding children. The theories we have applied is childhood sociology, attachment theory as well as theory of cooperation. LÄS MER

 4. 4. Det värdiga offret : En kritisk diskursanalys om tiggaren och tiggeriet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hugo Nyman; Frida Vejdal; [2015]
  Nyckelord :Rumänien; romer; kritisk diskursanalys; Tiggare; tiggeri; beggars; begging; critical discourse analysis; roma; Romania; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Frida Vejdal & Hugo Nyman Title: The worthy victim – A critical discourse analysis about beggars and begging Supervisor: Malinda Andersson Assessor: Eva Palmblad The free mobility within the EU has contributed to an increase of EU-migrants. They travel to Sweden, among other countries, mainly from the poorer countries in the Eastern Europe with the aim to find a source of income. LÄS MER

 5. 5. Etiskt tänkande bland manliga och kvinnliga socionomstudenter - En kvantitativ jämförande studie av manliga och kvinnliga socionomstudenters etiska prioriteringar i samband med socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emil Stahl; [2014]
  Nyckelord :Ethical reasoning; Gender differences; Male; Female; Social work students; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Emil Stahl Title: Ethical reasoning among male and female social work students - A quantitative comparative study of male and female social work students' ethical priorities in the context of social work [translated title] Supervisor: Lars B Ohlsson Assessor: Malinda Andersson Gilligan (2001) claimed general gender differences in ethical reasoning. She stated that men tend to focus on justice, rights and the law, while women attach importance to care, interpersonal relationships and relational responsibility. LÄS MER