Sökning: "Mall textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Mall textanalys.

 1. 1. Sätt punkt för trasiga texter : Hur myndigheter på ett formaliserat sätt och med hjälp av klarspråk samt bild och text i samverkan, kan bidra till attraktiva och trovärdiga rekryteringsannonser.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Therése Norén; [2020]
  Nyckelord :Rekryteringstexter; rekryteringsannonser; klarspråk; bild; text; bildtext; paratext; punktlista; ledtrådsstrukturer; rekryteringskonsulter; jobbsökare; skrivprocess; textdesign.;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete har jag studerat hur myndigheter kan utveckla och förbättra sina rekryteringstexter i syfte att dessa ska attrahera målgruppen jobbsökare i så hög grad som möjligt. I studien har jag använt tre olika metoder: textanalys, enkät och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. MIKROPLASTER UR ETT KOLLEKTIVT HANDLANDE PERSPEKTIV En fallstudie av Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Malm; [2019-01-24]
  Nyckelord :Kollektivt handlande; Large-Scale Collective Action; mikroplaster;

  Sammanfattning : Miljöproblem har ofta en gränsöverskridande karaktär och mikroplaster är inget undantag. För att lösa globala gränsöverskridande problem behövs samarbete mellan stater, eftersom alla stater bidrar till problemet. LÄS MER

 3. 3. ”Jag berättar inte att jag går på specialskola” Elevers och vårdnadshavares upplevelser av skolövergång från grundskolan till specialskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marie Allert; Stefan Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Skolövergång; elevperspektiv; specialskolan; sammanhang och erfarenheter;

  Sammanfattning : SammanfattningAllert och Sandberg, Marie och Stefan(2018). ”Jag berättar inte att jag går på specialskola” – Elevers och vårdnadshavares upplevelser av skolövergång från grundskolan till specialskolan. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Hur skriver jag en visa jag vill höra? : En analys av vistexter med syftet att ta fram en mall för skapandet av en vistext.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Låtskrivande; låttexter; skapande; musikupplevelse; textanalys;

  Sammanfattning : Mitt arbete har handlat om att ta fram en mall för att skriva en egen vistext. För att börja mitt arbete ville jag ta reda på hur jag definierar en visa, om jag kan skilja texten och musiken åt i en visa och hur jag kan definiera vad jag tycker är ”bra”. LÄS MER

 5. 5. Lika Olika : En textanalys av hur behov och insats beskrivs i åtgärdsprogram för elever placerade i särskild undervisningsgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Evelina Karvonen; [2019]
  Nyckelord :Elever med särskilda behov; inkludering; autism; behov; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Elever som utmanar i skolmiljö är en fråga som debatteras i Sverige idag. Var ska de ha sin skolgång, hur ska de bemötas och om de behöver personal med särskild kompetens funderas kring i sociala medier. Det finns motsatsförhållande i tanken om inkludering och särskild undervisningsgrupp. LÄS MER