Sökning: "Mall textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Mall textanalys.

 1. 1. MIKROPLASTER UR ETT KOLLEKTIVT HANDLANDE PERSPEKTIV En fallstudie av Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Malm; [2019-01-24]
  Nyckelord :Kollektivt handlande; Large-Scale Collective Action; mikroplaster;

  Sammanfattning : Miljöproblem har ofta en gränsöverskridande karaktär och mikroplaster är inget undantag. För att lösa globala gränsöverskridande problem behövs samarbete mellan stater, eftersom alla stater bidrar till problemet. LÄS MER

 2. 2. ”Jag berättar inte att jag går på specialskola” Elevers och vårdnadshavares upplevelser av skolövergång från grundskolan till specialskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Allert; Stefan Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Skolövergång; elevperspektiv; specialskolan; sammanhang och erfarenheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Allert och Sandberg, Marie och Stefan(2018). ”Jag berättar inte att jag går på specialskola” – Elevers och vårdnadshavares upplevelser av skolövergång från grundskolan till specialskolan. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Hur skriver jag en visa jag vill höra? : En analys av vistexter med syftet att ta fram en mall för skapandet av en vistext.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Låtskrivande; låttexter; skapande; musikupplevelse; textanalys;

  Sammanfattning : Mitt arbete har handlat om att ta fram en mall för att skriva en egen vistext. För att börja mitt arbete ville jag ta reda på hur jag definierar en visa, om jag kan skilja texten och musiken åt i en visa och hur jag kan definiera vad jag tycker är ”bra”. LÄS MER

 4. 4. Lika Olika : En textanalys av hur behov och insats beskrivs i åtgärdsprogram för elever placerade i särskild undervisningsgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Evelina Karvonen; [2019]
  Nyckelord :Elever med särskilda behov; inkludering; autism; behov; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Elever som utmanar i skolmiljö är en fråga som debatteras i Sverige idag. Var ska de ha sin skolgång, hur ska de bemötas och om de behöver personal med särskild kompetens funderas kring i sociala medier. Det finns motsatsförhållande i tanken om inkludering och särskild undervisningsgrupp. LÄS MER

 5. 5. Ett (värdegrunds)arbete, inte bara på jobbet : En kvalitativ textanalys av värdegrundsdokument från svenska statliga myndigheter ur ett kritiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Jannerlid-Söderberg; Maria Kheder; [2019]
  Nyckelord :Values; organizational culture; critical discourse analysis; state agency; Värdegrund; organisationskultur; kritisk diskursanalys; statlig myndighet.;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöks värdegrundsdokument från fem svenska statliga myndigheter. Studien syftar till att bidra med kunskap om maktrelationen och förväntan gentemot den statligt anställde genom textanalys ur ett kritiskt perspektiv. LÄS MER