Sökning: "Mall textanalys"

Visar resultat 16 - 17 av 17 uppsatser innehållade orden Mall textanalys.

 1. 16. Tabloid=Tabloidisering? En kvantitativ innehållsanalys av framsidorna på Sveriges tre största morgontidningar. Samt kvalitativ textanalys av huvudnyheterna.

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Katarina Clendinning; [2009-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Författare:! Katarina ClendinningTitel: Tabloid=Tabloidisering?Kurs: Påbyggnadskursen (D) för medie- och kommunikationsvetenskap. Göteborgs UniversitetTermin: HT 2007Syfte: Har morgontidningarnas framsida förändrats i och med övergången till tabloidformat?! 1. LÄS MER

 2. 17. Ordval och formuleringar i den individuella utvecklingsplanen : – en analys av tänkbara konsekvenser för eleverna

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetSpecialpedagogiska institutionen

  Författare :Therése Nylin; [2009]
  Nyckelord :individuell utvecklingsplan; skriftlig bedömning; ordval; formuleringar; språkbruk; språkpåverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att granska hur ordvalen och formuleringarna kring elevernas kunskapsutveckling är utformade i den individuella utvecklingsplanen i en skola i Mellansverige, samt analysera vad denna utformning kan betyda för eleverna.Metoden som används består av litteraturstudier och textanalys av 22 individuella utvecklingsplaner. LÄS MER