Sökning: "Malla"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Malla.

 1. 1. Myten om Kumari i Kathmandudalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Sofia Herslow; [2019]
  Nyckelord :Kumari; Kathmandu; Bhaktapur; Patan; Nepal; Shaktism; Divine right of Kings; Malla; Virgin worship; History of Religion; Hinduism; Buddhism; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The thesis discusses a myth of Kumari in relation to historical events and political tendencies in the Kathmandu valley. While historically myths have been used for various purposes, most of which are harmless, sometimes the motives do not justify the actions. LÄS MER

 2. 2. Optimalt hyresavtal urhyresgästens perspektiv : En fallstudie av livsmedelsbutikers hyresavtal

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dana El Malla; [2019]
  Nyckelord :Turnover rent; FMCG; rent structures; Omsättningstillägg; dagligvaruhandel; hyresformer;

  Sammanfattning : Detaljhandeln befinner sig i ett skede av förändring som en effekt av de stora digitala framstegen som skett de senaste åren. Rapporter från fastighetsvärlden vittnar om mängder av butiker och kedjor som tvingats till nedskärningar och i extrema fall, konkurs. LÄS MER

 3. 3. Malla, privat och offentligt : En litteratursociologisk analys av Malla Silfverstolpes roll i romantikens Uppsala

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Falk Beatrice; [2019]
  Nyckelord :Malla; Silfverstolpe; Bourdieu; Uppsala; romantiken;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan sportagent och fotbollsspelare ur en fotbollsspelares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Anrog; Rodi El Malla; [2019]
  Nyckelord :Relationship; sport agent; athletes; trust; power; conflicts of interests; relationship marketing.; Relationer; sportagent; atleter; förtroende; makt; intressekonflikter; relationsmarknadsföring.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how the relationship between a football player and a sports agent function and look like in Sweden and how it possibly could be improved. The relationship between a football player and a sports agent is a central and important part in the world of football, a part which does not get the right amount of attention. LÄS MER

 5. 5. Avfallshanteringen i SödraHammarbyhamnen : En studie om möjligheter till förändring av mänskligt beteende beträffande utsorteringen av matavfall

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Malin Yvell; Dana El Malla; [2017]
  Nyckelord :Environmental sustainability; Hammarby Sjöstad; apt to changes; food waste; waste separation; Miljömässig hållbarhet; Hammarby Sjöstad; förändringsbenägenhet; matavfall; utsortering;

  Sammanfattning : Hammarby Sjöstad var en av de första miljöinriktade stadsdelarna att byggas, visionerna varstora, målen likaså. I efterhand har vissa delar visat sig bättre än andra. Avfallshanteringen ären av de delar där utrymme för förbättring finns. LÄS MER