Sökning: "Malla"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Malla.

 1. 1. Myten om Kumari i Kathmandudalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Sofia Herslow; [2019]
  Nyckelord :Kumari; Kathmandu; Bhaktapur; Patan; Nepal; Shaktism; Divine right of Kings; Malla; Virgin worship; History of Religion; Hinduism; Buddhism; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The thesis discusses a myth of Kumari in relation to historical events and political tendencies in the Kathmandu valley. While historically myths have been used for various purposes, most of which are harmless, sometimes the motives do not justify the actions. LÄS MER

 2. 2. Malla, privat och offentligt : En litteratursociologisk analys av Malla Silfverstolpes roll i romantikens Uppsala

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Falk Beatrice; [2019]
  Nyckelord :Malla; Silfverstolpe; Bourdieu; Uppsala; romantiken;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan sportagent och fotbollsspelare ur en fotbollsspelares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Anrog; Rodi El Malla; [2019]
  Nyckelord :Relationship; sport agent; athletes; trust; power; conflicts of interests; relationship marketing.; Relationer; sportagent; atleter; förtroende; makt; intressekonflikter; relationsmarknadsföring.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how the relationship between a football player and a sports agent function and look like in Sweden and how it possibly could be improved. The relationship between a football player and a sports agent is a central and important part in the world of football, a part which does not get the right amount of attention. LÄS MER

 4. 4. Avfallshanteringen i SödraHammarbyhamnen : En studie om möjligheter till förändring av mänskligt beteende beträffande utsorteringen av matavfall

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Malin Yvell; Dana El Malla; [2017]
  Nyckelord :Environmental sustainability; Hammarby Sjöstad; apt to changes; food waste; waste separation; Miljömässig hållbarhet; Hammarby Sjöstad; förändringsbenägenhet; matavfall; utsortering;

  Sammanfattning : Hammarby Sjöstad var en av de första miljöinriktade stadsdelarna att byggas, visionerna varstora, målen likaså. I efterhand har vissa delar visat sig bättre än andra. Avfallshanteringen ären av de delar där utrymme för förbättring finns. LÄS MER

 5. 5. Redet : Att renovera en ovanlig och dyrbar möbel

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för industridesign

  Författare :Lotta Rinse; [2016]
  Nyckelord :Möbeltapetsering; Carl Malmsten; Redet; Pipor; Resårhus; Traditionell stoppning; 1930-tal.;

  Sammanfattning : Jag har renoverat en ovanlig fåtölj av Carl Malmsten vid namn Redet. I min uppsats redogör jag för mitt tillvägagångssätt för fåtöljen, vilket har inneburit ett nytt resårhus och en ny traditionell stoppning i kroll. LÄS MER