Sökning: "Malla"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Malla.

 1. 1. Myten om Kumari i Kathmandudalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Sofia Herslow; [2019]
  Nyckelord :Kumari; Kathmandu; Bhaktapur; Patan; Nepal; Shaktism; Divine right of Kings; Malla; Virgin worship; History of Religion; Hinduism; Buddhism; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The thesis discusses a myth of Kumari in relation to historical events and political tendencies in the Kathmandu valley. While historically myths have been used for various purposes, most of which are harmless, sometimes the motives do not justify the actions. LÄS MER

 2. 2. Avfallshanteringen i SödraHammarbyhamnen : En studie om möjligheter till förändring av mänskligt beteende beträffande utsorteringen av matavfall

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Malin Yvell; Dana El Malla; [2017]
  Nyckelord :Environmental sustainability; Hammarby Sjöstad; apt to changes; food waste; waste separation; Miljömässig hållbarhet; Hammarby Sjöstad; förändringsbenägenhet; matavfall; utsortering;

  Sammanfattning : Hammarby Sjöstad var en av de första miljöinriktade stadsdelarna att byggas, visionerna varstora, målen likaså. I efterhand har vissa delar visat sig bättre än andra. Avfallshanteringen ären av de delar där utrymme för förbättring finns. LÄS MER

 3. 3. Redet : Att renovera en ovanlig och dyrbar möbel

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för industridesign

  Författare :Lotta Rinse; [2016]
  Nyckelord :Möbeltapetsering; Carl Malmsten; Redet; Pipor; Resårhus; Traditionell stoppning; 1930-tal.;

  Sammanfattning : Jag har renoverat en ovanlig fåtölj av Carl Malmsten vid namn Redet. I min uppsats redogör jag för mitt tillvägagångssätt för fåtöljen, vilket har inneburit ett nytt resårhus och en ny traditionell stoppning i kroll. LÄS MER

 4. 4. Vem kan köra alla bilar? : En visuell analys om hur flickor och pojkar framställs i fyra barnböcker där fordon har en central roll.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Andrea Ekholm; Lisa Matti; [2016]
  Nyckelord :barnlitteratur; genus; fordon; kön; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pojkar och flickor framställs visuellt i barnlitteratur där fordon har en central roll. För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av frågeställningarna: Vad har personerna på bilderna för kön? Vilka kläder och attribut har flickor respektive pojkar på bilderna? Vad gör flickor respektive pojkar på bilderna i relation till fordon? Som metod har vi valt att göra en kvalitativ bildanalys som även består av en kvantitativ del då vi anser att den första frågeställningen kräver att vi räknar antalet pojkar och flickor i böckerna. LÄS MER

 5. 5. Verkligheten stöpt i en litteraturform : Självbiografi, självframställning och metafiktion i Myggor och tigrar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Nofa Malla-Mohammed; [2015]
  Nyckelord :myggor och tigrar; maja lundgren; självbiografi; självframställning; självporträtt; metafiktion; paratext;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en undersökning av boken Myggor och tigrar gjorts där dels vad som är utmärkande för en självbiografi och ett självporträtt jämfört med andra typer av genrer, dels vad metafiktion är, belysts. Myggor och tigrar har drag av självbiografi, men även fiktion – i denna uppsats benämnd som självporträtt. LÄS MER