Sökning: "Malmö stadsbibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Malmö stadsbibliotek.

 1. 1. ”Det är bra att ha tråkigt.” - en narrativanalys av genus och makt i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Wilhelm Olofsson; Therese Schlegel; [2019]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Femininitet; Genus; Händelseförlopp; narrativanalys; makt; maskulinitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen menar att undersöka vilka aspekter av genus och makt som kan ses i händelseförlopp i bilderböcker som konsumeras av barn i åldern 0–6. Bilderböcker kan ha stor inverkan på barns syn på genus (Peterson & Lach, 1990) och eftersom en del av en förskollärares yrkesroll är att motverka traditionella könsmönster (lpfö 16) vill vi undersöka just hur genus som presenteras för barn i händelseförloppen samt hur makt mellan vuxna och barn framställs. LÄS MER

 2. 2. Jakten på Dewey : en kunskapsorganisatorisk studie av Malmö stadsbiblioteks tillämpning av DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Adam Andersson; Philip Sidenholm; [2018]
  Nyckelord :knowledge organization; public libraries; classification; Dewey Decimal Classification; DDC; SAB; infrastructure; Malmö City Library; the National Library of Sweden; KB; kunskapsorganisation; folkbibliotek; klassifikationssystem; Dewey decimalklassifikation; DDK; infrastruktur; Malmö stadsbibliotek; Kungliga Biblioteket; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : During the last three years the Malmö City Library made a transition from the Swedish classification system SAB to the internationally established Dewey Decimal Classification. The Malmö City Library is the first public library of a larger magnitude to make such a transition in Sweden. LÄS MER

 3. 3. En egen hörna på biblioteket : en studie av ungdomsavdelningar på tre stadsbibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Klara Nilsson; Sophia Youssef; [2018]
  Nyckelord :ALM; library and information science; library and information studies; library; youth; youth culture; youth section; institutional theory; the four spaces model; librarian; youth librarian; library space; competences; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; bibliotek; ungdomskultur; ungdomar; ungdomsavdelning; institutionell teori; biblioteksmodellen; bibliotekarie; ungdomsbibliotekarie; biblioteksrummet; kompetenser; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In the ongoing library debate part of the focus has been on youth in libraries and how many libraries find them to be a challenging group to work with due to some occurring disturbances. In some cases the youth sections start to lean towards being youth recreation centers. LÄS MER

 4. 4. Bibliotek på lek och allvar : En kvalitativ studie av vuxnas användning av barnavdelningen Kanini

  Master-uppsats,

  Författare :Elin Holmer; [2018]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Malmö Stadsbibliotek; barnbibliotek; kvalitativ studie; användarstudie; vuxna användare; four space model.;

  Sammanfattning : In 2016 a new space for younger children opened at Malmö public library called Kanini. Kanini builds on a vision of the future library for children where flexibility, offers of new experiences and children’s participation will characterize the library space and activities. As some of the children are very young, a large group users are adults. LÄS MER

 5. 5. 1990-talets skolreformers påverkan av den svenska skolan En kunskapsöversikt om hur den svenska skolpolitiken under 90-talet har förändrat den svenska skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Gullstrand; Dennis Wollmer; [2018]
  Nyckelord :Kommunalisering; friskola; betygsinflation; arbetsvillkor; likvärdighet;

  Sammanfattning : Vårt syfte har varit att undersöka vad forskningen säger om 90-talets skolreformer och vårt mål har varit att jämföra intentionerna med reformernas faktiska resultat. Blev resultatet av reformerna detsamma som dess intentioner och mål?     Vår övergripande fråga har varit följande: Hur har 90-talets skolreformer påverkat skolan? Vår arbetsprocess började med att funderade ut vad vi ville skriva om och eftersom båda är politiskt intresserade blev det naturligt att skriva om skolpolitik. LÄS MER