Sökning: "Malmö universitet Kultur och samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 1540 uppsatser innehållade orden Malmö universitet Kultur och samhälle.

 1. 1. Dansens didaktiska utmaningar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kevin Jämthagen; Nabil El Haj Daoud; [2020]
  Nyckelord :Beröring; Idrott och hälsa; Feministiskt perspektiv; didaktiska utmaningar; kultur; könsroller; sociokulturellt perspektiv; dans;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka didaktiska utmaningar som lärare ställs inför i sin dansundervisning. Vi har avgränsat oss till didaktiska utmaningar som är relaterade till könsroller och kulturella skillnader. LÄS MER

 2. 2. Sex- och samlevnadsundervisning Lärarstudenters och nyutexaminerade lärares tankar kring sin yrkesroll och lärarutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mergim Mehmeti; Emma Jeppsson; [2020]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; Mellanstadiet; Lärarutbildning; Kultur; Nyexaminerade lärare; Lärarstudenter;

  Sammanfattning : Under vår tid på lärarutbildningen finner vi en problematik med att sex- och samlevnadsämnet berörs ytterst lite och att vi i liten grad fått undervisning kring kulturella perspektiv på ämnet. Forskning som använts i det självständiga arbetet på grundnivå visade på en brist av kunskaper bland lärare kring ämnet sex och samlevnad, men även att ämnet är tabubelagt i ett flertal länder. LÄS MER

 3. 3. Rights, Sovereignty and Uses of Power: A Qualitative Case Study of Russian Occupied Crimea

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Pitkänen; [2020]
  Nyckelord :Crimea; exception; human rights; Russia; sovereignty;

  Sammanfattning : The objective of the present case study is to comprehensively examine the widely condemned and still ongoing Russian occupation of the Crimean peninsula. Drawing on theoretical notions regarding the state of exception, this study sheds a light on civil and political rights developments in the occupied Crimea. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsmäklarens relation till skatterättslig rådgivning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Alice Yxhufvud; Sharon Ma Rabii; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; God fastighetsmäklarsed; Omsorgsplikt; Rådgivningsplikt; Oäkta förening; Skatterättslig rådgivning;

  Sammanfattning : Det åligger en fastighetsmäklare att utföra sitt uppdrag med omsorg och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. En fastighetsmäklares arbete aktualiserar rådgivning vid upprepade tillfällen under hela förmedlingsuppdraget. LÄS MER

 5. 5. En analyse af Mulan og Mononoke – Hvordan to animationsstudier vælgere at bryde de traditionelle kønsroller, og hvordan de skildres fra hinanden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Caroline Lucia Feilberg; [2020]
  Nyckelord :Gender; Femininity; Representation; Princess Mononoke; Mulan; Studio Ghibli; Disney; Animation; Gender Roles; Stereotypes; Breaking stereotypes; Gender Identity; Gender Performance.;

  Sammanfattning : Nowadays, the leading ladies in animations are strong and independent in a lot of productions from various studios around the world. The representative of society's shifting attitudes toward gender roles plays a big part in characterisation, of the representation of gender in their animated films. LÄS MER