Sökning: "Malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade ordet Malmö.

 1. 1. Barnets bästa Tolkning och tillämpning i två stadsdelsförvaltningar i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Wasan Hussien; [2019]
  Nyckelord :Barnets bästa; tolkning; tillämpning; barnets behov; barnets vilja; barnets intresse; BBIC.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Elevers delaktighet i matematik ur ett interaktionistiskt och intersubjektivt elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann Cedrenius; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; interaktionism; intersubjektivitet; matematik
;

  Sammanfattning : Cedrenius, Ann (2019). Elevers delaktighet i matematik ur ett interaktionistiskt och intersubjektivt elevperspektiv. Speciallärarprogrammet: Matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Farliga förorter och lugna gräddhyllor : En kvantitativ innehållsanalys av medierapporteringen från utsatta områden och välbärgade områden.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Vedmar Linus; Bengtsson Mattias; [2019]
  Nyckelord :Framing; quantitative content analysis; media; exposed areas; wealthy areas; journalism;

  Sammanfattning : We have studied how three morning papers and three evening papers from Sweden’s three major cities (Stockholm, Gothenburg and Malmo) frame so called exposed areas as opposed to wealthy areas. The result shows that the level of crime reporting is higher in exposed areas and that it’s mostly men with Swedish names that takes part in the reporting. LÄS MER

 4. 4. MYNDIGHETSPERSON OCH MEDMÄNNISKA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Svensson; Thörner Nora; [2019]
  Nyckelord :alliance; drug abuse; intersectionality; power; relation; social welfare secretary; treatment;

  Sammanfattning : Socialt arbete tar sig många gånger uttryck genom mellanmänskliga möten och relationer. Syftet med denna studie var att beskriva socialsekreterares syn på relationens betydelse mellan socialsekreterare och klienter med beroendeproblematik. LÄS MER

 5. 5. Vad är social blandning? - En studie om begreppets innebörd enligt planerare i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emina Ligata; [2019]
  Nyckelord :Social blandning; Översiktsplanerare; Malmö stad;

  Sammanfattning : Social blandning har sedan flera årtionden tillbaka väckt stort intresse både hos forskare, politiker och tjänstepersoner. Idag finns det en politiskt tilltro för detta begrepp trots att social blandning är ett vagt, mångtydigt och svårdefinierat begrepp. LÄS MER