Sökning: "Malmros"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Malmros.

 1. 1. I skuggan av våldsbejakande extremism : En kvalitativ studie om Socialtjänstens arbete med barn till IS-återvändare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annica Malmros; Hanna Nordström; [2019]
  Nyckelord :Islamiska staten; IS-anhängare; Jihadisters barn; Socialtjänsten; våldsbejakande extremism.;

  Sammanfattning : Våldsbejakande extremism är ett relativt nytt problem för Socialtjänstens verksamhet, vilket innebär att ett flertal socialsekreterare runt om i Sverige arbetar med ärenden som rör våldsbejakande extremism utan att ha någon specifik utbildning inom ämnet. Studiens syfte har således varit att få en djupare inblick i socialarbetares arbete avseende barn vars föräldrar har stridit för Islamiska staten (IS) samt vilka utbildningar som finns tillgängliga. LÄS MER

 2. 2. Barns lärande lek - En studie om fantasi, lek och samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Otto Malmros; [2018]
  Nyckelord :fantasi; kreativitet; samspel; erfarenheter;

  Sammanfattning : Leken är viktig för barnens utveckling och en stor del av barnens vardag (Lpfö, 1998 rev, 2016). Mitt undersökningsfokus är vad som påverkar leken utifrån ett lärandeperspektiv och hur leken då stimuleras. Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt barns fria lek blir till ett lärande samt vad fantasin har för betydelse. LÄS MER

 3. 3. -"Fritids är bara något som är" Vårdnadshavarperspektiv på det svenska fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Nilsson; Kevin Malmros; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; Samverkan; Gemensamt ansvar; Vårdnadshavarperspektiv;

  Sammanfattning : Arbetet grundar sig i ett vårdnadshavarperspektiv på svenska fritidshem. I sökning av tidigare forskning kan vi konstatera att detta perspektiv inte är väl beforskat. Studiens syfte är att ge en inblick i hur föräldrar kan uppleva fritidshemmets samverkan med dem och även deras syn på fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. Bara finnas där : En litteraturstudie som beskriver hur personer med cancer upplever närståendes stöd

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Rosenberg; Malin Malmros; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Brandpåverkan på skyddskonstruktioner i funktionsskyddsrum : En undersökning av resthållfasthet i betongbalkar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Catrine Malmros; Johnson Andrea; [2018]
  Nyckelord :Total defence; fortification; CFORT; structural codes; concrete; spalling; fire resistance; load test; Totalförsvar; fortifikation; CFORT; konstruktionsregler; spjälkning; betong; brandmotstånd; belastning;

  Sammanfattning : In the beginning of the 21st century decisions were made regarding the decommission of the total defence in Sweden. Since then the security policy situation has changed, regarding both the risk of war and other types of treats such as terrorism. Due to this the total defence is now being re-established. LÄS MER