Sökning: "Malnutrition"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade ordet Malnutrition.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att tillgodose äldre personers nutritionsbehov : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Caroline Oduro; Sofia Uusitalo; [2020]
  Nyckelord :assessment tools; elderly; inpatient care; malnutrition; nutrition; bedömningsinstument; nutrition; slutenvård; undernäring; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med stigande ålder ökar riskerna för undernäring, både på grund av fysiologiska faktorer och av sjukdom. Det är betydelsefullt att äldre individer erhåller ett fullgott näringsintag och sjuksköterskan har tillsammans med övrig hälso-och sjukvårdspersonal ett ansvar för att identifiera och bedöma patienters nutritionsstatus. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans förebyggande åtgärder vid undernäring hos de äldre : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Carolina Sörqvist; Linda Berggren; [2020]
  Nyckelord :Undernäring; sjuksköterska; äldre; förebyggande åtgärder; litteraturstudie;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Äldres upplevelser av att äta i ensamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Erik Glans; Niclas Andersson; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; Kvalitativ litteraturstudie; Måltids sällskap; Upplevelser; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre är den grupp i Sverige som statistiskt sett ökar mest. Globalt förväntas den äldre populationen öka från 12% till 22% år 2050. Åldrandet delas in i tre generella perspektiv: biologiska, psykologiska och sociala. Vidare är en aspekt vid ökande ålder att det sociala nätverket minskar. LÄS MER

 4. 4. Att förebygga malnutrition : Sjuksköterskors erfarenheter i hemsjukvården i en kommun

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Helen Sjölin; Madeléne Södergren Ohrt; [2020]
  Nyckelord :Malnutrition; home nursing; nurse; prevention; Malnutrition; hemsjukvård; sjuksköterska; prevention;

  Sammanfattning : Background: Good nutritional wellbeing is crucial for good health. Malnutrition is a risk factor to the elderly, which may contribute to a lowered quality of life. Home care nurses play a prominent role in the preventative work. LÄS MER

 5. 5. Nutritionsvård inom särskilt boende för äldre- distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jessica Granflo; [2020]
  Nyckelord :Nutrition; malnutrition; special accomodation for elderly people; nurse s experiences; interview study; Nutrition; undernäring; särskilt boende; distriktssköterskors erfarenheter; intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Risk för undernäring och lång nattfasta för äldre personer som bor på särskilt boende är något som uppmärksammats enligt aktuell forskning. Anledningen till att ämnet känns viktigt att studera vidare är att en nattfasta över 11 timmar kan vara första steget till undernäring. LÄS MER