Sökning: "Malte Just"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Malte Just.

 1. 1. Representation av landskap i arkitektmodeller

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malte Grahm; [2020]
  Nyckelord :modell; arkitektmodell; landskap; landskapsarkitektur; designmetod; representationsmetoder;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks på ett explorativt sätt hur landskap representeras i arkitektmodeller. Trots att landskaps ofta återges som modeller, som huvudobjekt eller kontextgivande omgivning, saknas det idag teori kring just landskapet som arkitektmodell. LÄS MER

 2. 2. Partnervalet i uppmärksamhetsekonomin, en kvalitativ studie av Tinder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Malte Just; [2018]
  Nyckelord :Tinder uppmärksamhetsekonomi exploatering själv-varufiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka Tinder och Tinder-användares upplevelser. De övergripande frågorna som önskas besvaras är: Vad händer när människor söker kärleks- och sexpartners via en plattform som Tinder? Hur påverkar detta användarnas intentioner, känslor och förståelse? Mitt tillvägagångssätt har varit en kombination av kvalitativa metoder däribland intervjuer och diskussionsforum på nätet. LÄS MER

 3. 3. Porting an interpreter and just-in-time compiler to the XScale architecture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

  Författare :Malte Hildingson; [2003]
  Nyckelord :ARM; .Net; XScale; Programspråk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER