Sökning: "Malva Eriksson Sinclair"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malva Eriksson Sinclair.

  1. 1. Dejtingens skiftande landskap – En empirisk studie om heterosexuella singelkvinnors erfarenheter av att dejta på landsbygden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Malva Eriksson Sinclair; [2021]
    Nyckelord :Landsbygd; online dejting; heterosexuella relationer; tillfälliga förbindelser; Social Sciences;

    Sammanfattning : Den samtida dejtingkulturen begreppsliggörs i forskning och litteratur i regel utifrån urbana och digitala förhållanden genom att betona en ökad tillgång till ett nästintill obegränsat utbud av potentiella partners, vilket resulterat i en snabbare och större utbytbarhet av kärleksrelationer och tillfälliga förbindelser. Syftet med denna studie är att nyansera framställningen av dejting som en urban företeelse genom att undersöka heterosexuella singelkvinnors erfarenheter av att bo på landsbygden och dejta. LÄS MER