Sökning: "Malwa"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Malwa.

 1. 1. Tidsstudie och kvalitetsuppföljning vid jämförelse av små och konventionella skördare och skotare i förstagallring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Henning Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :kostnader; ekonomi; produktivitet; stickvägsbredd; beståndsgående; Malwa; Ponsse; John Deere;

  Sammanfattning : I Sverige utförs gallringar vanligtvis med konventionella skördare och skotare (11-20 ton) men vissa skogsägare efterfrågar mindre maskiner (5-11 ton). En fältstudie utfördes i södra Sverige med syfte att jämföra små (5-11 ton) skördare (S-skördare) och skotare (S-skotare) med konventionella skördare (K-skördare) och skotare (K-skotare) avseende tidsåtgång, produktivitet, kostnader samt kvalitet på genomförd förstagallring. LÄS MER

 2. 2. Kommunikativ kompetens : En studie om kommunikationsstrategier bland flerspråkiga gymnasielever i ett klassrumssammanhang

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Malwa Shinka Vikström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER