Sökning: "Mammography"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Mammography.

 1. 1. Patienter som återkallas efter mammografi : en kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ruqaya Aljanabi; Daniel Björk; [2022]
  Nyckelord :ABUS; bröstcancer; falskpositiv; mammografi; oro; screening; täta bröst.;

  Sammanfattning : Introduktion: Mammografiscreening är i dagsläget förstahandsmetoden för att undersöka kvinnor i förebyggande syfte för att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede och därefter kunna starta behandling i ett så tidigt skede som möjligt. Utvecklingen inom radiografi går snabbt framåt och det kommer hela tiden nya metoder som gör det lättare att ställa säkrare diagnoser och att spara både resurser och tid. LÄS MER

 2. 2. Kvinnans upplevelse i samband med mammografiscreening

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Ljungström; Sanna Persson; [2021-06-08]
  Nyckelord :Mammography; screening; breast cancer; radiography; experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och utgör 30% avkvinnors cancerdiagnoser. I Sverige kallas kvinnor mellan 40–74 år till mammografiscreening,med 18–24 månaders intervall. Målet med mammografiscreening är att i ett tidigt skedeupptäcka bröstcancer, för snabbare behandling och minskat lidande. LÄS MER

 3. 3. Preoperative prediction of sentinel nodal status using mammography images

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Malin Hjärtström; Maren Høibø; [2021]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most common cancer among women in Sweden, accounting for approximately 30 % of the cancer cases. The overall prognosis is good, but worsens if the cancer metastasizes from the primary tumor. LÄS MER

 4. 4. Machine Learning Algorithm for Classification of Breast Ultrasound Images

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Jennie Karlsson; Jennifer Ramkull; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most common type of cancer worldwide and the incidence is increasing. Women in low- and middle-income countries have a high mortality to incidence ratio mainly due to a lack of resources and organized health-care. LÄS MER

 5. 5. Bröstkompressionens komplexitet vid mammografiundersökningar : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sara Danielsson; Alexandra Olsson; [2021]
  Nyckelord :Breast compression; mammography; parameters; patient related characteristics; self-compression; technical characteristics; Bröstkompression; mammografi; parametrar; patientrelaterade egenskaper; självkomprimering; tekniska egenskaper;

  Sammanfattning : Röntgen av bröst görs med hjälp av en mammograf och den första mammografen tillverkades 1968. En mammografiundersökning utförs av en röntgensjuksköterska som komprimerar bröstet mellan en platta och en detektor. LÄS MER