Sökning: "Mammor"

Visar resultat 1 - 5 av 381 uppsatser innehållade ordet Mammor.

 1. 1. Gemensam vårdnad - mammas eller pappas bästa? En studie av genus och föräldraskap i socialtjänstens vårdnadsutredningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lotta Lindqvist; [2021-07-02]
  Nyckelord :gemensam vårdnad; moderskap; faderskap; genus; familj;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur socialtjänsten i vårdnadsutredningar konstruerar och bedömer föräldraskap för mammor respektive pappor när de föreslår gemensam vårdnad. Vidare syftade studien till att undersöka och synliggöra hur argumentationen för förslaget om gemensam vårdnad fördes i utredningarna. LÄS MER

 2. 2. LOOK WHAT YOU MADE ME DO… - Vad influerar influencern? – En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Karin Björklund; Carita Jacobsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Influencer; Influencer Marketing; Instagram; Sharenting; Självpresentation; Integritet; Trans-parasociala relationer; Mediemoral;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar undersöka vad som influerar influencers kring vad de publicerari sina sociala medier.Teori: Sharenting, Självpresentation, Integritet, Trans-parasociala relationer,MediemoralMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Tre influencers som är baserade i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Social psychological perspective on stress and stress coping for working Kosovo Albanian mothers in Sweden and Kosovo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Viktoria Haradini; Essi Tapper; [2021]
  Nyckelord :Stress; stress coping; theory of gender; determinants of health; women; Kosovo Albanian; mothers; work-home relations; Stress; stresshantering; genusteori; hälsans determinanter; kosovoalban; mamma; hem- och arbetsrelationer;

  Sammanfattning : Stress is something that affects women throughout their lives and has a huge effect on wellbeing. The negative consequences of gender inequality make it harder for women to improve their lives and be a part of the labour market because of responsibilities with children and housework. LÄS MER

 4. 4. Effekter av fri digivning hos svenska mjölkraskalvar : avseende ansättning av kroppsfett och juvertillväxt under första levnadsmånaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Erik Backman; [2021]
  Nyckelord :kalv; tillväxt; hull; juverparenkym;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes kalvar som tilläts dia fritt från sina mammor, avseende hullutveckling och tillväxt av juverparenkym under den första månaden i livet. Detta eftersom det finns en oro att kalvar som får dia fritt blir överviktiga. LÄS MER

 5. 5. "Redan nu jagar hon röda prislappar" - Aftonbladets skildring av ensamstående mammor, en kvalitativ analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Katarina Olsson; [2021]
  Nyckelord :Media; single mother; depiction; social constructivism; claims-making; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to create an understanding of how Swedens' largest daily newspaper Aftonbladet depicts single mothers during the years of 1995 and 2011. Another aim was to examine if there were any similarities and/or differences in the depiction during the different years. LÄS MER