Sökning: "Mammor"

Visar resultat 16 - 20 av 336 uppsatser innehållade ordet Mammor.

 1. 16. "Att bli mamma är en känslostorm" : En kvalitativ studie om nyblivna mammors välbefinnande i relation till föräldraskapet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Jonsson Lundin Kim; Karlsson Nellie; [2019]
  Nyckelord :Postpartum depression; new mothers; health; well-being; public health; mental health; physical health; social health; prevention; KASAM.; Förlossningsdepression; nyblivna mammor; hälsa; välbefinnande; folkhälsa; psykisk hälsa; fysisk hälsa; social hälsa; prevention; KASAM.;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studien är baserad på tidigare forskning som har hittat specifika riskfaktorer för att utveckla en förlossningsdepression. En förlossningsdepression klassas som den vanligaste komplikationen av en graviditet och förlossning och påverkar välbefinnandet hos både den drabbade och familjen. LÄS MER

 2. 17. Lagom är bäst : Mammors erfarenhet av små barns skärmanvändning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Klint; Caroline Sigfridsson; [2019]
  Nyckelord :screentime; experience; mothers; preeschool child; mediause;

  Sammanfattning : Enligt forskning har skärmanvändning stor påverkan på små barn. Med små barn menar vi barn mellan 0–6 år. Mer stillasittande, dålig sömn, försämrad syn och negativ inverkan på det sociala samspelet är några av de områden som påverkas negativt. LÄS MER

 3. 18. Prevention i samband med graviditetsdiabetes : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Laila Andersson; Cemile Oskarsson Is; [2019]
  Nyckelord :graviditetsdiabetes; prevention; typ 2 diabetes; motivation; kunskap; livsstilsförändringar; stöd;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som ökar i västvärlden. I Sverige är det uppskattningsvis fyra procent av befolkningen som har sjukdomen. Att få diabetes typ 2, innebär en riskökning att drabbas av för tidig död, komplikationer såsom stroke, hjärtinfarkt, njursvikt, nervskador och allvarlig synnedsättning. LÄS MER

 4. 19. Distriktsköterskans bedömning av mammor i riskzonen förpostpartum depression : En kvalitativ intervjustudie om vårdmötet i hemmet eller på barnavårdcentralen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rebecca Pershamre Wictorsson; [2019]
  Nyckelord :omvårdnad; relation; distriktssköterska; postpartum depression; anknytning; hembesök; BVC;

  Sammanfattning : Postpartum depression är psykisk ohälsa som drabbar mer än var tionde kvinna i Sverige. Tidigare studier har även visat att distriktsköterskans vårdmöten med nyblivna mammor på barnavårdscentralen är betydande. Låg bemanning inom barnhälsovården har rapporterats. LÄS MER

 5. 20. Heteronormer i queera barnböcker - En bilderboksanalys av förlaget Olikas pridepaket för 0-3 åringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Källström; [2019]
  Nyckelord :barnlitteratur; bilderböcker; genus; heteronormativitet; heterosexuell matris; kön; sexualitet; queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kön, genus och sexualitet framställs i förlaget Olikas barnböcker som ingår i vad förlaget kallar Pridepaketet. Tidigare forskning har visat att barnböcker både upprätthåller och avviker från rådande normer kring kön, genus och sexualitet och att vuxna i större grad än barn följer genuskodade mönster i karaktärsskildringarna. LÄS MER