Sökning: "Mammor"

Visar resultat 21 - 25 av 331 uppsatser innehållade ordet Mammor.

 1. 21. "Mammor ska sitta på läktaren" : Kvinnliga tränares upplevelser av ledarskap inom friidrottseliten utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Hansen; [2019]
  Nyckelord :Equality; leadership; gender; track and field; Jämställdhet; ledarskap; genus; friidrott;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur kvinnliga tränare på elitnivå inom svensk friidrott, upplever sin roll som ledare utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vidare undersöks hur jämställdhetsarbetet inom svensk friidrott ser ut och hur det ska kunna utvecklas. LÄS MER

 2. 22. Astrids mammor -En komparativ analys av tre mammor ur tre olika verk av Astrid Lindgren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Svensson; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Emil i Lönneberga; Madicken; Ronja rövardotter; mammor; komparation; karaktärer;

  Sammanfattning : Uppsatsen jämför tre klassiska verk av Astrid Lindgren. Emil i Lönneberga (1963) handlar om en busig liten pojke, som bor på en bondgård, och hans till antalet många hyss. Madicken (1960) handlar om en flicka, boendes i ett överklasshem med tjänstefolk, som också är flitig på att hitta på olika hyss. LÄS MER

 3. 23. Jag är en lite annorlunda tjej för jag gillar såhär deckare” - En kvalitativ studie om genus och tioåringars uppfattningar om läsning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Hedström; [2018-08-06]
  Nyckelord :Läsning; läsförmåga; genus; normer; maskuliniteter; femininiteter; genusteori; motivation; interaktion; elevperspektiv.;

  Sammanfattning : Sammanfattning En god läsförmåga är avgörande för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt visar forskning att pojkar som grupp läser mindre och med en mindre utvecklad läsförmåga än flickor. Att pojkar tenderar att utveckla en svagare läsförmåga är något som uppmärksammats av såväl forskare som i media. LÄS MER

 4. 24. En pappa kan göra allt utom att amma – Specialistsjuksköterskors erfarenheter av föräldrastöd till pappor på BVC

  Magister-uppsats,

  Författare :Katja Loguin; Ulrika Johansson; [2018-03-01]
  Nyckelord :CHC- nurse; empowerment; family centered care; fathers; parenthood; self-efficacy; support; BHV-sjuksköterska; empowerment; amiljecentrerad omvårdnad; föräldraskap; pappor; self-efficacy; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen ska Barnhälsovården (BHV) erbjuda föräldrastöd och skapa förutsättningar för ökad delaktighet i föräldraskapet för alla föräldrar. Forskning visar att pappor kan uppleva svårigheter i sin föräldraroll, känna sig exkluderade i kontakten med BHV och inte känna sig bemötta som en lika viktig förälder som mamman. LÄS MER

 5. 25. Vi ville vara rustade inför förlossningen - En kvalitativ studie om föräldrautbildning som förberedelse inför förlossningen

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Bokne; Alice Wåhlberg; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; föräldrautbildning; trygghet; stöd; empowerment; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: A majority of first-time expectant parents participate in parenthood education classes led by midwives. The aim of the parenthood education classes is to support first-time expectant parents and provide them with strategies to be able to cope with pregnancy, delivery and parenthood. LÄS MER