Sökning: "Management Accounting"

Visar resultat 1 - 5 av 809 uppsatser innehållade orden Management Accounting.

 1. 1. Affärssystemets roll i beslutsfattandet inom SMF : En kvalitativ studie om affärssystemets påverkan på beslutsfattande inom små- och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Michel Shafi; Sunita Walizai; Rudy Younan; [2022]
  Nyckelord :Enterprise Resource Planning Systems; ERP; ERP system; Information quality; Information overload; Information saturation; Management control; Decision making; Decision basis; IT system; Decision support; Information system; SME; Small and medium sized enterprises; Decision process.; Affärssystem; Informationskvalitet; Informationsöverbelastning; informationsmättnad; Ekonomistyrning; Beslutsfattande; Beslutsunderlag; IT system; Beslutsstöd; Informationssystem; SMF; Små-och medelstora företag; Beslutsprocess.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lättillgänglig och reliabel information blir betydande för effektivt beslutsfattande. Således identifieras förbättringen av beslutsfattande som den drivande orsaken till att företag införskaffar affärssystem som avser att skapa underlag, utföra analyser samt ta fram relevant data. LÄS MER

 2. 2. Styrteknologier under tillväxt : - En flerfallstudie i gasellnominerade företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linus Juneskär; Tim Rönkä; [2022]
  Nyckelord :Management controls; Management control systems; Management control technologies; Management accounting; Growth companies; Rapid-growth companies; Gazelles; Gasell; tillväxtföretag och verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Gasellföretag klassas som de företagen med högst tillväxt i Sverige och utgör en viktig del av den nationella ekonomin. I takt med att de växer ställs nya krav på sammansättningen av gasellföretagens styrteknologier för fortsatt tillväxt. LÄS MER

 3. 3. Vägen mot ett klimatpositivt Haninge : Kartläggning av utsläpp och möjligheter till framtida negativa utsläpp

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Dina Babiker; Jessica Ruud; [2022]
  Nyckelord :Bio-CCS; BECCS; carbon inventory; Haninge municipality; Vattenfall; Bio-CCS; BECCS; klimatredovisning; Haninge Kommun; Vattenfall;

  Sammanfattning : För att minska den globala uppvärmningen har en rad olika aktörer satt mål för minskade utsläpp fram till 2050, däribland Haninge kommun. För att kommunen skall minska sina utsläpp bör de först kartlägga sina utsläppskällor för att få en tydlig bild över vart potentiella minskningar kan ske. LÄS MER

 4. 4. The 'Mask' of Banks: A Multiple Case Study of Impression Management Strategies in Disclosures for Money Laundering Scandals

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Anqi Lu; Wenxuan Wang; [2022]
  Nyckelord :impression management; money laundering; banking industry; accounting narrative; the role of accounting;

  Sammanfattning : This thesis examines how banks involved in the money laundering scandal have applied various impression management strategies in their accounting narratives as reactions to the public. We conducted a discourse analysis of four case banks' related disclosures from when they were exposed to the scandal until now. LÄS MER

 5. 5. Nedskrivning av goodwill - revisorns arbetsgång och perspektiv på goodwill

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Svantesson; Karl-Henrik Hagebris; Erik Lundahl; [2022]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment; Auditor; Auditable; Timeliness; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: the purpose of this thesis is to increase the understanding of auditors' management and views on goodwill management in accordance with current IFRS regulations. Methodology: The thesis has a qualitative method built up with semi-structured interviews with 7 auditors from big-4 and various smaller agencies. LÄS MER