Sökning: "Management Control Systems Package"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Management Control Systems Package.

 1. 1. Hållbar verksamhetsstyrning : En fallstudie på hur företag med skilda fundament till att arbeta hållbart anpassar dess verksamhetsstyrning därefter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Therese Boberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainable management control; Sustainability Control System as a Package; Sustainable strategic direction; Strategic sustainable consideration; Sustainable underlying reasons; Hållbar verksamhetsstyrning; Sustainability Control System as a Package; Hållbar strategisk inriktning; Strategiskt övervägande avseende hållbarhet; Hållbara fundament;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Som följd av samhällets ökade medvetenhet avseende hållbarhet står näringslivet inför utmaningar av att möta de förändrade förhållandena, som externa och interna drivkrafter bidragit till, för att bibehålla en etablerad marknadsposition. Dessa utmaningar reflekteras även i företags förmågor att inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens komponenter, vilket ramverk som “Sustainability Control System as a Package” ämnar att underlätta. LÄS MER

 2. 2. Cooling Air Management For Hybrid Electric Vehicles Using Combined 3D Aerodynamic & Thermodynamic CFD : For External Automotive Aerodynamics

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Jesper Haglöf; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a master thesis report in vehicle aerodynamics and cooling air management. The thesis is carried out at China Euro Vehicle Technology (CEVT) AB and is part of the course P7010T, Master Thesis in Space Engineering at Luleå University of Technology (LTU). LÄS MER

 3. 3. The Use of Management Control Systems for Controlling Intraorganizational Knowledge Transfer from Change Projects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sissela Ekdahl; Michelle Holmberg; [2018-07-02]
  Nyckelord :Management control systems; Knowledge transfer; Change projects;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 4. 4. Hardwiring sustainability into business practice through the use of management controls : A case study of Solvay Group

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandru Buftic; Dimitrios Karafylloudis; [2018]
  Nyckelord :Management controls; sustainable management controls; management control systems; corporate sustainability;

  Sammanfattning : This is an exploration into how large companies, well placed in the sustainability field, embed sustainability in their corporate practice through the use of management controls. This was investigated empirically based on a case study of Solvay S.A. The framework by Crutzen et al. LÄS MER

 5. 5. The use of “Levers of Control” to control strategy and drive strategic change in corporatization

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Nilsson; Adam Vulovic; [2018]
  Nyckelord :Corporatization; Management control systems; Management control; Strategy; Levers of Control; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to contribute to the “Levers of Control” theory through empirical insights on the use of levers of control to control strategy and drive strategic change in a corporatized context. Methodology: A single-case study built on a qualitative research strategy around a revelatory case of corporatization has been chosen to fulfill the purpose of this study. LÄS MER