Sökning: "Management Control Systems Package"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Management Control Systems Package.

 1. 1. Sensors for intelligent and reliable components

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Pontus Lundman; [2020]
  Nyckelord :Wind turbine; Gearbox; Sensor; Condition monitoring; Cyber-physical system; Vindkraftverk; Växellåda; Sensor; Tillståndsövervakning; Cyberfysiskt system;

  Sammanfattning : One way to tackle the climate change society is facing today is through the change to renewable energy sources, such as wind power. Today, a trend when it comes to technology is that products are evolving into becoming more cyber-physical systems (CPS) by integrating functions realized with mechanics, control and communication. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet och verksamhetsstyrning : En fallstudie i hur företag inom klädbranschen styr hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Melina Asmundsson; Emelie Litoft; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; Ekologisk hållbarhet; Social hållbarhet; Ekonomisk hållbarhet; Cirkularitet; Verksamhetsstyrning; Management Control System as a Package;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ämne som uppmärksammas allt mer i samhället och framförallt i klädbranschen, då det är en av de branscher som har störst negativ påverkan på miljön. Som konsekvens av den ökade medvetenheten ställs klädföretagen inför en utmaning att möta de nya förhållandena. LÄS MER

 3. 3. Management Control Systems as a Package and its role of enabling Organizational Ambidexterity in SMEs : An exploratory study

  Master-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Richard Lind; Hanna Åberg; [2020]
  Nyckelord :Management Control Systems; Management Control Systems as a Package; Levers of Control; Organizational Ambidexterity; Exploration; Exploitation; SMEs;

  Sammanfattning : Background – A firm that achieves organizational ambidexterity is managing the balancing act of refining existing capabilities while also discovering new opportunities in the marketplace. It has shown that the achievement of organizational ambidexterity will lead to better perfor- mance but also long-term survival. LÄS MER

 4. 4. Ekonomistyrningssystem- en global homogenitet? En jämförelseanalys av ekonomistyrningssystem mellan kulturella regioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Sköld; Beata Wallman; Olivia Horstead; [2020]
  Nyckelord :Ekonomistyrningssystem; Hofstede; kulturella regioner; global homogenisering; litteraturstudie; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att identifiera likheter och skillnader för ekonomistyrningssystem mellan olika kulturella regioner. För att uppfylla syftet utformades två delmål: (1) Förklara identifierade skillnader och likheter med kultur som utgångspunkt, (2) Identifiera olika ideer om framtida forskning. LÄS MER

 5. 5. Ekonomisk styrning vid en cirkulär affärsmodell - en balansakt? : En multipel fallstudie i SMF.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Stina Lisspers; Alma Berg; [2020]
  Nyckelord :Management control systems in SMEs; circular business models in SMEs; balance in the management control systems package; Ekonomisk styrning i SMF; cirkulära affärsmodeller i SMF; balans i det ekonomiska styrpaketet;

  Sammanfattning : BAKGRUND: En lösning på det rådande klimathotet är en samhällsomställning till cirkulär ekonomi, vilket kräver att företag anammar cirkulära affärsmodeller. SMF, små och medelstora företag, utgör en stor del av alla företag som påverkas av denna förändring. LÄS MER