Sökning: "Management Limited"

Visar resultat 1 - 5 av 1783 uppsatser innehållade orden Management Limited.

 1. 1. Omplacering vid arbetsbrist - Hur ska arbetsgivaren förhålla sig till förhandlingsskyldigheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Fanny Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :omplacering vid arbetsbrist; redeployment; LAS; The Employment Protection Act; turordning; MBL; Employment Co-Determination in the Workplace Act; förhandlingsskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lag om anställningsskyddslag är den lag som skyddar arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden. Denna svenska lagstiftning finner vi i LAS som är från år 1974 men kom sedan att ändras år 1982. I 7 § andra stycket LAS stadgas omplaceringsreglerna som reglerar arbetsgivarens skyldighet att försöka bereda annat arbete hos sig. LÄS MER

 2. 2. Knowledge Sharing Process in Organisations: An Integrative Framework

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Gehrke; Md Mehadi Hasan; [2020]
  Nyckelord :Knowledge; knowledge sharing; knowledge sharing process;

  Sammanfattning : Aim: Knowledge sharing in an organisation is a vital element of knowledge management that organisations deal with. A major challenge that organisations face today is to find skilled labour and to keep them within the organisation. LÄS MER

 3. 3. Styrning mot hållbarhet på operativ nivå inom klädbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Patrik Åkerdal; Ömer Tunc; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; verksamhetsstyrning och hållbarhet; operativ nivå; klädbranschen; hållbarhetsarbete; styrverktyg; intressentgrupper;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur den hållbara verksamhetsstyrningen kan utformas på en operativ nivå utifrån företagets kontext. Klädbranschen har valts som empirisk kontext eftersom branschen står inför enorma hållbarhetsutmaningar. LÄS MER

 4. 4. An Exploratory Study of the Everyday Life of Swedish Children on Home Parenteral Nutrition and Their Families

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Child; Everyday life; Families’ experiences; Home parenteral nutrition; Intestinal failure; Parenteral nutrition;

  Sammanfattning : Background: Improved survival rates of preterm infants and critically ill children has resulted in an increasing number of children growing up on HPN. However, how the child and the child’s family experience HPN is sparsely studied. LÄS MER

 5. 5. Smart Contracts, Insurtechs and the Future of Insurance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :John Scherrer; Abtin Salahshor; [2020]
  Nyckelord :Smart contracts; Blockchain; Insurance; Insurtech; Diffusion theory; Adoption barriers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The insurance industry is notoriously conservative and has seen comparably few technological improvements in the last fifty years. A wave of new technology- driven insurance firms, or insurtechs, is changing that. LÄS MER