Sökning: "Management Plans"

Visar resultat 1 - 5 av 700 uppsatser innehållade orden Management Plans.

 1. 1. Hantering av särskilt stora universella värden i Sverige

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Holényi; [2021-06-15]
  Nyckelord :Outstanding Universal Values; Management Plans; World Heritage; Sweden;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård2021, 30 hpAvancerad nivå2021–03.... LÄS MER

 2. 2. COMPARISON OF MULTI-CRITERIA OPTIMIZATION IN TWO DIFFERENT TREATMENT PLANNING SYSTEMS

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Lindström; [2021-05-10]
  Nyckelord :Medical physics; Multi-criteria optimization; Pareto front; volumetric modulated arc therapy; head and neck cancer; prostate cancer;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose with this study was to compare multi-criteria optimization (MCO) for volumetric modulated arc therapy (VMAT) treatment plans in two different treatment planning systems. Theory: When performing treatment planning prior to radiation therapy it is important to prioritize between absorbed dose to target and absorbed dose to organs at risk (OAR). LÄS MER

 3. 3. Planning of a Production layout for a Swedish manufacturing company : A case study at REHOBOT Rotex AB

  Magister-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling; Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Akshay Shettennavar; Prajwal Yadav Prasanna Kumar; [2021]
  Nyckelord :Layout planning; Lean; Systematic layout planning; 8 waste; 5S; Visual Management; material handling; and material flow;

  Sammanfattning : Plant layout is the heart of any production line because if the layout is not properly laid, there can be numerous consequences. Planning a layout for an SME is the most crucial and tedious job for a manufacturer because it is time-consuming and sometimes a costly process. LÄS MER

 4. 4. Citizens resisting Smart Cities’ initiatives : The case of Concepción (Chile) and the R+D PACYT project.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Natalia Belén Sandoval Quezada; [2021]
  Nyckelord :Smart cities; urban social conflict; right to the city; flagship projects; corporate storytelling; placebo interventions.;

  Sammanfattning : Parque Científico y Tecnológico (PACYT, Science and Technology Park) is a large-scale R+D project that seems to be framed in a Smart City plan for Concepción, Chile, which the media has presented as “the Chilean Silicon Valley” (Araus, 2015; Tele13, 2019) and promises to bring not only research and development opportunities for the city but also thousands of direct and indirect jobs (Estudio Interdiseño, 2018; la Tercera, 2015) carried out by PACYT Corporation. Nonetheless, voices have raised to question the construction of the 91 hectares initiative, and some of them have even organized in citizen groups targeting the creation of the urban complex, which actively share information contesting the PACYT through social media, and coordinate activities to protest and spread the word. LÄS MER

 5. 5. En säker dricksvattenförsörjning : Vad krävs för att skapa en robust verksamhet?

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Hannah Room; [2021]
  Nyckelord :risk management; preparedness; civil defence; total defence; drinking water; critical infrastructure; krishantering; beredskap; civilförsvaret; totalförsvaret; dricksvattenförsörjning; kritisk infrastruktur;

  Sammanfattning : Vatten är en av de viktigaste tillgångarna vi har och är en förutsättning för att samhället ska kunna fungera. Det moderna samhället lämnar oss sårbara på flera nivåer där dricksvattenproduktionen hotas av åtskilliga typer av risker såsom vattenbrist, klimatförändringar och krig. LÄS MER