Sökning: "Management accounting change"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Management accounting change.

 1. 1. Earnings management i svenska kommuner : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Frida Johansson; Jonas Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; big bath accounting; income smoothing; discretionary accruals; municipal accounting; Earnings management; reningsbad; resultatutjämning; diskretionära periodiseringar; kommunal redovisning;

  Sammanfattning : Titel: Earnings management i svenska kommuner Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Frida Johansson och Jonas Magnusson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2022 – januari Syfte: Syftet med studien var att undersöka och kartlägga huruvida earnings management i form av diskretionära periodiseringar förekommer i svenska kommuner. Metod: I studien har en kvantitativ forskningsstrategi tillämpats, med en longitudinell forskningsdesign. LÄS MER

 2. 2. It's A(c)crual World

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jack Rydén; Oskar Åkesson; Filip Angerlöv; [2022]
  Nyckelord :Accrual Earnings Management; Principle-based Accounting; Discretionary Accruals; CEO-changes; Stockholm Stock Exchange; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: It’s A(c)crual World Seminariedatum: 3 juni 2022 Kurs: FEKH69, Examensarbete på kandidatnivå i redovisning. 15 Högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Competing on sustainability - A study on stakeholder interaction, becoming truly sustainable and obtaining a sustained competitive advantage in an industry characterized by low sustainability maturity

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Kristina Källner; Anna Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; cold chain; pharmaceutical industry; stakeholder theory; sustainable business models; VRIO analysis; truly sustainable; competitive advantage; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Although more and more companies are facing increasing pressure to take responsibility for their actions impacting sustainability, the pharmaceutical industry and in extension the cold chain solutions industry, have previously been exempted from scrutiny. Research on sustainability in the industry is lagging, why this master thesis aims to explore how sustainability can be incorporated into the business model while avoiding creating a disconnect between corporate strategy and actual sustainability impact. LÄS MER

 4. 4. Ekonomistyrning under tillväxt : Användning av ekonomistyrning i gasellföretag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elina Östman; Klara Engström; [2022]
  Nyckelord :Management accounting; gazelle companies; growth; growth cycle.; Ekonomistyrning; gasellföretag; tillväxt; tillväxtcykel.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Gasellföretag kännetecknas av att vara unga och snabbväxande verksamheter. I takt med dess tillväxt kan interna såväl som externa utmaningar uppkomma, vilket skapar ett behov av att kontrollera den snabbväxande organisationen. LÄS MER

 5. 5. De skandinaviska fondbolagens kriterier på hållbarhetsfonder : En kvalitativ studie om de kriterier fondbolagen implementerar i sina hållbarhetsfonder.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hugo Fröding; Ernest Dzogovic; Victor Ekerot; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; Fund; Fund Company; Taxonomy and Disclosure Regulation; UN Objectives; Criteria; include; exclude influence.; Hållbarhet; Fond; Fondbolag; Taxonomi- och Disclosureförordningen; FN-mål; Kriterier; inkludera; exkludera påverka.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: “De skandinaviska fondbolagens kriterier på hållbarhetsfonder” Kurs: 2FE75E, Företagsekonomi III - Ekonomistyrning, Examensarbete (Kandidat) Författare: Ernest Dzogovic, Victor Ekerot & Hugo Fröding Handledare: Christer Foghagen Examinator: Petter Boye Lärosäte: Linnéuniversitet, Kalmar Nyckelord: Hållbarhet, Fond, Fondbolag, Taxonomi- och Disclosureförordningen, FN-mål, Kriterier; inkludera, exkludera & påverka.   Syfte: Syftet med studien är att undersöka varför de skandinaviska fondbolagen använder sig av olika kriterier för de aktier som ska inkluderas i deras hållbarhetsfonder. LÄS MER