Sökning: "Management consulting"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade orden Management consulting.

 1. 1. ANTIKVARIE ELLER BESTÄLLARE? Den kommunala antikvariens roll i upphandling av antikvarisk konsult

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alice Niklasson Wihlborg; [2020-08-05]
  Nyckelord :Cultural heritage; new public management; public procurement; antiquarian consultant;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motbebyggelseantikvarisk verksamhet2020, 180 hpGrundnivå2020:14.... LÄS MER

 2. 2. Managing innovation from a leadership perspective in an IT-consultancy firm - A case study of Cybercom Group

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Eriksson; Lukas Bard; [2020-07-23]
  Nyckelord :Innovation; Successful innovation; Innovation management; Innovation management systems; Innovation excellence; IT-consultancy industry; Asset-based consulting; ISO 56002:2019;

  Sammanfattning : The IT-consultancy industry faces a paradigm shift. Successfully transform from resource-basedconsulting to asset-based consulting can be the difference between prosperity and being disruptedaway. Instead of fulfilling customers’ requirements, IT-consultancy firms have to developorganisational capabilities in managing innovative solutions. LÄS MER

 3. 3. Seeing What’s Next in the Management Consulting Industry - A qualitative study of how the management consulting industry might become disrupted

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Estelle Beaunez Lundqvist; Fredrika Dahlberg; [2020-07-22]
  Nyckelord :disruption; disruptive innovation opportunities; management consulting industry; disruption of the management consulting industry;

  Sammanfattning : The world we live in is in constant change, transforming the business landscape acrossindustries. The rapid economic and social development is affecting all sources of activity,turning industrial change into one of the 21st century’s biggest challenges for businesses. LÄS MER

 4. 4. The Changing Nature of the Audit Profession - Opportunities and Challenges with Digital Transformation and the Use of Audit Support Systems, Big Data and Data Analytics

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustaf Stensjö; [2020-07-01]
  Nyckelord :Auditing; Digital Transformation; Audit support systems; Big data; Data analytics;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 5. 5. Employer Branding – An ongoing Change and Translation - A qualitative article of how consultants translate their ideas of Employer Branding and act upon them in practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Cajsa Holm; Arlinda Pllana; [2020-06-22]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Branding Practices; Employer Value Proposition - EVP; Employer Branding Consulting; Translation;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER