Sökning: "Management control"

Visar resultat 1 - 5 av 4026 uppsatser innehållade orden Management control.

 1. 1. Hur ett belöningssystem motiverar medarbetare och samverkar med andra styrverktyg i företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Hellekant; Laura Camacho Stjernlöf; [2023-03-29]
  Nyckelord :Belöningssystem; Motivation; Management Control Package; Mål; Prestation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Styrning har blivit allt viktigare för att öka motivation hos de anställda och på så sätt både behålla och attrahera nya medarbetare. Belöningssystem är ett styrverktyg som används i organisationer med syfte att motivera medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Utmaningarna med digitalisering av ekonomistyrning för små och medelstora tillverkande verkstadsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sar Appel Jonsson; Jacob Svensson; [2023-02-21]
  Nyckelord :SME; digitalisering; ekonomistyrning; beslutsprocesser; tillverkning;

  Sammanfattning : The focus of this study is management control, more precisely how decision making and control mechanisms are affected by digitalization and what hampers the future development of digitalization in small and medium sized companies. To stay competitive it is important that small and medium sized companies also implement digitalization in their business. LÄS MER

 3. 3. How does grazing and burning affect the occurrence and development of vascular plants?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Felicia Ivarsson; [2023-02-17]
  Nyckelord :Keywords: burning; grazing; plot; restoration; plant; flower;

  Sammanfattning : Grazing and burning are disturbances that can be used for management of landscapes that are in need of restoration. When applying these disturbances, you can create a more diverse flora and fauna and control the grazing pressure from domestic cattle. LÄS MER

 4. 4. Stora hjärtan som hjälper alla, men på bekostnad av vad? En kvalitativ studie om kvinnors medberoende i en parrelation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linnéa Dolge; Emma Sparrman; [2023]
  Nyckelord :Co-dependency; co-dependency in relationship; family dysfunction; alcohol- and substance abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has examined how women's codependency on their male partner with alcohol or drug problems is expressed and how codependency can be understood in relation to their upbringing. A qualitative content analysis of 7 podcast episodes where women talked about their upbringing and codependency was made. LÄS MER

 5. 5. Impacts of Covid-19 on Cooperatives in Sweden : a Case Study of Arla Foods

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Farhana Sultana; Nourhan Raafat Moustafa Abdelsalam; [2023]
  Nyckelord :Cooperatives; Covid-19; Covid-19 pandemic; resilience; strategy; internal governance; decision making; economic Impact; crisis management; crisis decision-making framework;

  Sammanfattning : Different organizations face diverse challenges to survive during Covid-19. Rare external disruptions due to natural causes such as pandemics affect a company's ability to continue operations, from obtaining raw materials from suppliers to delivering finished products directly to the market. LÄS MER