Sökning: "Management fashion trend"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Management fashion trend.

 1. 1. The dream of Agile as a savior - An institutional logic perspective - A qualitative study of an Agile transformation at Volvo Cars

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alina Nilander; Emilie Junefelt; [2019-07-03]
  Nyckelord :Agility; Institutional logics; Market logic; Corporation logic; Management fashion trend;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Modeindustrin och Blockchainteknologi : ett nytt sätt att uppnå transparens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nicole Högberg; Klara Westerberg; Fanny Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Transparency; supply chain management; blockchain; fashion industry; sustainability; sourcing; traceability and reliability; Transparens; supply chain management; blockchain; modeindustri; hållbarhet; sourcing; spårbarhet och tillförlitlighet;

  Sammanfattning : Transparens har kommit att bli ett vida diskuterat ämne i dagens modeindustri. Konsumenter anses vara den grupp som främst verkar för fenomenets framfart, det efterfrågas i större utsträckning än någonsin tidigare. Modeföretag har emellertid svårt att få full insyn i den egna försörjningskedjan. LÄS MER

 3. 3. Är reshoring ett alternativ för modeföretagen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Aronsson; Helena Gyllencreutz Wendeberg; [2017]
  Nyckelord :Supply chain management; Supply chain; Sourcing; Outsourcing; Reshoring; Value creation; Efficiency; Supply chain management; Värdekedja; Sourcing; Outsourcing; Reshoring; Värdeskapande; Effektivitet;

  Sammanfattning : Background and problematisation In a constantly changing industry like the fashion industry, it is more important than ever to have a well-functioning value chain and efficient sourcing. Companies have outsourced their production during a long period of time, which has proven to be very effective in many cases. LÄS MER

 4. 4. Idea Generation in the Fashion Industry

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Vinke; [2016]
  Nyckelord :Idea generation; Innovation; Fashion Industry;

  Sammanfattning : This research explores the idea generation stage in the innovational process within the fashion industry.The theory section states the relation of idea generation to the innovational process. It was stated that idea generation in the fashion industry is very centralised and attached to the creative director. LÄS MER

 5. 5. Balanced Scorecard (BSC) : Organisationsreceptets popularitet i uppsatser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :Management Control System; MCS; Balanced Scorecard; BSC; Management fashion; Management innovation; Ekonomistyrning; Verksamhetsstyrning; Balanced Scorecard; BSC; Organisationsmode;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kaplan och Nortons modell Balanced Scorecard (BSC) introducerades i början av 1990-talet och är ett populärt resultatmätningssystem och strategiskt managementsystem inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. BSC exemplifierar det Røvik (2008) kallar ett organisationsrecept och Abrahamson (1996) ett organisationsmode som spridits på en marknad för ekonomistyrningsmodeller. LÄS MER