Sökning: "Management it"

Visar resultat 1 - 5 av 19641 uppsatser innehållade orden Management it.

 1. 1. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 2. 2. I huvudet på en ledare : Att leda under makroekonomisk kris i börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Niina Nierenburg; Dino Pita; [2023]
  Nyckelord :macroeconomic crisis; crisis management; leadership styles; leadership in crisis; leadership competence; motivation; inspiration;

  Sammanfattning : Background: A changing world requires strong leadership. The pressure can increase in the event of the effects of a macroeconomic crisis in listed companies, as the demands from primarily shareholders increase. When a company is public, mandates within the leadership become even more important. LÄS MER

 3. 3. How is triple bottom line thinking included in small-firm decision making? – A study of potato farmers in Östergötland, Sweden : hur påverkas potatisproduktionen av kvalitetskrav?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Madeleine Gillheimer; [2023]
  Nyckelord :Food waste; production losses; primary production; triple bottom line; decision theory; garbage can model;

  Sammanfattning : Earlier research has shown a lack of studies on waste in agriculture production. Therefore, there is a need for improved screening for the cause of wastage in primary production. In addition, more research is required on how quality requirements and norms affect wastage and how waste can be prevented. LÄS MER

 4. 4. Design and development of EQMS - An easy-to-use entry-level Quality Management System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Christian Håkansson; [2023]
  Nyckelord :Easy quality management system; EQMS; Entry-level qaulity framework; Quality control management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: In today’s business climate, companies need to make sure they have efficient resource management and that the quality of product and services fulfills the customers constant changing expectations, potential regulations, and global environmental policies. Possible approaches for companies to address this is through more strategic purchasing and earlier involvement of purchasers in processes and development projects. LÄS MER

 5. 5. Utbytesstudenters digitala PIM-strategier : En kvalitativ studie bland data- och systemvetare vid Uppsala universitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Klara Mårtens Rodriguez; [2023]
  Nyckelord :Digital environment; Digital preservation; Personal Information Management PIM ; Personal archives; Information behavior; Information experience; Information retrieval; Datalagring; digital miljö; digitalt bevarande; digital organisering; informationsbeteende; Personal Information Management PIM ; personarkiv; informationsupplevelse;

  Sammanfattning : Introduction. The aim of this master thesis is to examine how students at Uppsala university manage, organize, and preserve their study-related information in a digital environment. LÄS MER