Sökning: "Management of enterprises"

Visar resultat 1 - 5 av 414 uppsatser innehållade orden Management of enterprises.

 1. 1. Turistnäringens anpassning till vattenbristen på Öland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Karolina Hansson Rosta; [2019]
  Nyckelord :Turism; Vattenbrist; Vattenförvaltning; Öland;

  Sammanfattning : Vatten är en begränsad resurs och tillgången påverkas av klimatförändringar och ökad vattenanvändning. Tidvis råder vattenbrist i Sverige och under åren från 2016 har situationen varit ansträngd i delar av landet. Turistnäringen är beroende av vatten och påverkar tillgången. LÄS MER

 2. 2. Consideration of National Culture in B2B Supply Chains : What national cultural factors are considered in supply chain management by companies in practice and what are their relations?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Romy Brand; [2019]
  Nyckelord :national culture; culture; B2B; business-to-business; marketing; industrial marketing; SCM; SC; supply chain management; supply chain;

  Sammanfattning : Anderson, et al. (1994) have outlined the importance of bilateral relationships in business-to-business (B2B) marketing environments and thus the understanding of the business network context within which they are embedded. LÄS MER

 3. 3. Work, Social Enterprise and Mental Health Promotion : A psychology of religious analysis of work as a mental health promotion activity

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Dirk Kehr; [2019]
  Nyckelord :social enterprise; work environment; health promotion; and disability;

  Sammanfattning : The intent of this paper is to investigate social enterprise, and the Swedish work environment regulations as expressed in the Organizational and social work environment provisions of the Swedish Work Environment Authority (AFS 2015:4) within the context of mental health promotion. This investigation will generate hypotheses regarding how social enterprises and the individuals working in these environments utilize work in creating mental health promotional activities. LÄS MER

 4. 4. Size Matters: A Comparative Study of Supply Chain Integration between SMEs and MNEs

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Johann Hagedorn; Feras Khousrof; [2019]
  Nyckelord :supply chain management; supply chain integration; supplier integration; small and medium-sized enterprises; multinational enterprises;

  Sammanfattning : Background: Supplier integration is becoming increasingly important due to the increased globalisation in the business world nowadays. Today’s focal firm does not operate independently, but as a part of its supply chain which competes with other supply chains in the market. LÄS MER

 5. 5. Textile craft producer Jordan River Foundation’s collaborative design development with IKEA

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jamila Juzer Siamwalla; [2019]
  Nyckelord :collaboration; design development; co-designing; textile crafts; craft production;

  Sammanfattning : Background: The production of textile crafts requires resources and skilled artisans. In modern times, textile crafts sold in the global market are often made through collaboration involving artisans and profit, social and non-profit enterprises with aim to globalize the aesthetic or styling, structural aspects, and marketability of the crafted product. LÄS MER