Sökning: "Management of enterprises"

Visar resultat 1 - 5 av 4087 uppsatser innehållade orden Management of enterprises.

 1. 1. Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components - A Design Science Study at Tetra Pak

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Faruk Kodzaga; Giacomo Daniele; [2022]
  Nyckelord :Forecasting Model; OEM; Opportunity Pipeline; Forecasting Accuracy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components. A Design Science Study at Tetra Pak. LÄS MER

 2. 2. Designprinciper utvecklade för lyckad anpassning av ERP-system : En Action Design Research studie med fokus på ärendehantering och tidsplanering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Daniel Arvidsson; Markus Lämmel; [2022]
  Nyckelord :Action Design Research; Customization; Design Science Research; Design Principles; Enterprise Resource Planning System; Wicked Problems; Action Design Research; Anpassning; Design ScienceResearch; Designprinciper; Enterprise Resource Planning System; Wicked Problems;

  Sammanfattning : Studien undersökte vilka centrala designprinciper inom ärendehantering och tidsplanering som kan appliceras vid utveckling av ett anpassat ERP-system (Enterprise Resource Planning system) inom SMF:er (Små och Medelstora Företag). Anpassning av ERP-system inom SMF:er är ett komplext område med många komplikationer vilket gör det till en problemklass. LÄS MER

 3. 3. The adaption of AI for marketing management : A case study of AI’s influence in decision making

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :George Iskef; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Marketing Management; Decision Making;

  Sammanfattning : The following research builds an understanding of the practical implication of AI to marketing management. The study explores the research problem based on the empiricism of professionals. The investigation regards their perceptual understanding of AI's applicable influence on their responsibilities. LÄS MER

 4. 4. Implementation analysis of an information sharing system within the Supply Chain

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Zhicheng Han; Yining Shao; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this paper is to help third-party logistics providers solve the difficulties in implementing a new system for their information related operations. To fulfill this purpose, three research question have been made: 1. What makes the implementation of the information system difficult for third-party logistics providers? 2. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en modell för processmätning samt en generell modell för förbättringsprojekt : En empirisk undersökning av Offensiv kvalitetsutvecklings relevans vid utveckling av modell för processmätning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Josef Marklund; [2022]
  Nyckelord :iqvsm; lean; offensiv kvalitetsutveckling; pdsa; processledning; processmätning; projektledning; vsm;

  Sammanfattning : According to EU small and medium sized enterprises is the backbone of the European economy. These entrepreneurial companies driven by entrepreneurship are in a constant move of development and growth. To be able to manage and encourage the state of growth the company need to developed or apply an already existing, management system. LÄS MER