Sökning: "Management of enterprises"

Visar resultat 1 - 5 av 4155 uppsatser innehållade orden Management of enterprises.

 1. 1. Utilization of digital technologies in internationalization processes. A case study of high-tech SMEs in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Funck; Marcus Schöneman; [2024-02-13]
  Nyckelord :Digitalization; Internationalization; SME;

  Sammanfattning : This thesis explores the role of digitalization in the internationalization process of Swedish Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). In today's global economy, digitalization has become increasingly important for firms to remain competitive. LÄS MER

 2. 2. Vinst och hållbarhet i bolagsstyrningen - Förhållandet mellan bolagsledningens handlingsutrymme att agera hållbart och det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Louise Edelstam; [2024]
  Nyckelord :vinstsyftet; bolagsstyrning; CSR; hållbart företagande; hållbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste årens intensifierande globalisering och växande klimatkris har lett till en allt hetare diskussion om företagens påverkan på klimatet, vilket har resulterat i att företagen i dagens samhälle förväntas och är skyldiga att ta ett större ansvar för att bedriva långsiktigt hållbara verksamheter utifrån exempelvis CSR eller ESG. Trots detta utgör vinstsyftet i 3 kap. LÄS MER

 3. 3. Användning av prestationsmätning inom IT Service Management hos fem små och medelstora företag : En kvalitativ studie om upplevda fördelar, utmaningar och risker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Strandberg; [2024]
  Nyckelord :ITSM; IT Service Management; ITIL; SME; it-tjänstehantering; små och medelstora företag; prestationsmätning;

  Sammanfattning : Att leverera IT-relaterade tjänster är utmanande för många företag och verksamheter. För att underlätta för leverantörer av IT-tjänster har processtöd tagits fram som går under namnet IT Service Management där det ledande ramverket ITIL tillhandahåller riktlinjer för bland annat processer i form av incident- och problemhantering. LÄS MER

 4. 4. Digitalization and Resistance Management within Management Accounting - The impact of national culture differences on resistance to organizational change

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Muhammed Muhammed Aziz; Twagirayezu Jean; [2023-07-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Despite being considered by the majority as a positive change, digitalization has changed the fundamental roles of management accountants and this has led to resistance to organizational change within management accounting due to the cannibalization costs associated with digital changes. In dealing with such resistance, MNEs use their domestic rooted organizational culture as a tool to manage resistance to digitalization. LÄS MER

 5. 5. Breaking Barriers: Navigating Subsidiaries to Overcome Change Resistance in MNC’s

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gabriel El Aaraj; Kiril Peychev; [2023-07-18]
  Nyckelord :Organizational change; Implementing organizational change; Planning organizational change; Managers; employees; IHRM;

  Sammanfattning : The global business environment has become increasingly complex in recent years, resulting in significant challenges for businesses. The ability to handle such complexities has become essential for companies to remain competitive in the market. LÄS MER