Sökning: "Management of enterprises"

Visar resultat 1 - 5 av 3977 uppsatser innehållade orden Management of enterprises.

 1. 1. The role of innovation-driven SMEs in upscaling niche innovations within a regional context: An investigation of SMEs developing new mobility solutions in Västra Götaland County

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :HANI ELZOUMOR; SPIROS STRACHINIS; [2020-01-03]
  Nyckelord :SMEs; Niche Innovations; Multiple-Level Perspective; Transition Pathway; Strategic Niche Management; Electrification; Autonomous Vehicles; Connectivity; Shared Mobility; Västra Götalandsregionen; Västra Götaland County; Sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... LÄS MER

 2. 2. The role of networks in the internationalization process of Small-and Medium-sized Enterprises

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Taha Ayed; Malin Rosén; [2020]
  Nyckelord :SMEs; Business relationships; Networks; Collaboration; Culture; Trust; Internationalization;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to increase the understanding of the role of networks in the internationalization process of SMEs. Method: The study applies a qualitative method based on the hermeneutic research tradition and an inductive research approach. A multi-case study research has been conducted, through ten semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. A customer-centric evaluation of a smart manufacturing concept : Development of a continuous improvement strategy for improving the productivity of a small and medium-sized enterprises

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Laufey Benediktsdóttir; [2019]
  Nyckelord :Smart manufacturing; customer value; key performance indicator; data analysis; continuous improvement; Smart tillverkning; kundvärde; nyckeltal; dataanalys; ständig förbättring;

  Sammanfattning : Nytt AB is a startup focusing on simplifying the concept of smart manufacturing to small and medium-sized companies providing an add-on machine monitoring solution for data analyzing. The product is currently under development with the final product soon to be launched. In the next phase of Nytt AB, a marketing plan has to be strategized. LÄS MER

 4. 4. Turistnäringens anpassning till vattenbristen på Öland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Karolina Hansson Rosta; [2019]
  Nyckelord :Turism; Vattenbrist; Vattenförvaltning; Öland;

  Sammanfattning : Vatten är en begränsad resurs och tillgången påverkas av klimatförändringar och ökad vattenanvändning. Tidvis råder vattenbrist i Sverige och under åren från 2016 har situationen varit ansträngd i delar av landet. Turistnäringen är beroende av vatten och påverkar tillgången. LÄS MER

 5. 5. Consideration of National Culture in B2B Supply Chains : What national cultural factors are considered in supply chain management by companies in practice and what are their relations?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Romy Brand; [2019]
  Nyckelord :national culture; culture; B2B; business-to-business; marketing; industrial marketing; SCM; SC; supply chain management; supply chain;

  Sammanfattning : Anderson, et al. (1994) have outlined the importance of bilateral relationships in business-to-business (B2B) marketing environments and thus the understanding of the business network context within which they are embedded. LÄS MER