Sökning: "Managementkoncept"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Managementkoncept.

 1. 1. Anpassningsbara managementkoncept från privat till offentlig sektor : Översättning av lean från idé till praktik i en statlig myndighet

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Pamela Said; [2020]
  Nyckelord :Management concept; lean; institutional theory; Scandinavian institutionalism; translation theory; public authority.; Management-koncept; lean; institutionell teori; skandinavisk institutionell teori; översättningsteori; statlig myndighet.;

  Sammanfattning : In the context of New Public Management, concepts such as lean have had a major impact among organizations in recent years with efficiency ideas based on customer focus. Moreover, the benefits of lean have served as solutions to the problems and challenges facing the public service. LÄS MER

 2. 2. Lokal översättning av Aktivitetsbaserat arbetssätt : En kvalitativ studie om ledningens perspektiv på anpassningen av en rationell myt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Källgren; Oskar Agné; [2020]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat arbetssätt; rationell myt; översättning; isärkoppling; återkoppling; institutionell teori;

  Sammanfattning : Ett aktivitetsbaserat arbetssätt har växt fram som ett nymodigt och populärt organisationskoncept, både inom privat och offentlig sektor. Konceptet, likt många andra managementkoncept, kan vara problematiska att anpassa i den lokala kontexten. Inte minst med tanke på traditionella institutionella motsättningar. LÄS MER

 3. 3. Lean Healthcares spridning och översättning : en PMI-studie och innehållsanalys över Lean Healthcare i svensk sjukvård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Dalbom; Ludvig Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Lean Healthcare; Just-in-time; Livscykel; Översättning; Managementmode;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Lean Healthcare, som är ett koncept ursprungligen från industrisektorn för att bland annat minimera fel och genomföra tidsbesparingar och som nu har anpassats till vården. Teorin utgår från att managementkoncept följer ett mode där det är svängningar i popularitet under dess livscykel samt att det sker en översättning av koncept som reser. LÄS MER

 4. 4. Är diversifiering ett översättningsproblem? : Hur lean översätts till en tjänstorganisations olika kontexter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marcus Brodacki; Hanna Jirskog; [2018]
  Nyckelord :Translation; translation theory; translation competence; translation type; lean; diversification; diversified service organisation; abstraction level; Översättning; översättningsteori; översättningskompetens; översättningstyp; lean; diversifiering; diversifierad tjänsteorganisation; abstraktionsnivå;

  Sammanfattning : Bakgrund: Managementkoncept, som till exempel lean, behöver anpassas för att passa en viss organisations unika förutsättningar. Översättningsteori är ett medel för anpassning av managementkoncept mellan olika kontexter men i forskningen är det främst översättning till en kontext som har undersökts. LÄS MER

 5. 5. Lean och tjänstefiering i samspel : En fallstudie inom den svenska tillverkningsindustrin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Catrin Gustavsson; Sandra Öjergren; [2018]
  Nyckelord :Upper Secondary Schools; Public Schools; Private Schools; Management Control; Leadership; Political Governance; Verksamhetsstyrning; Lean; Tjänstefiering; Tillverkningsindustri; Kompatibilitet; Fallstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till följd av en förändrad marknadssituation blir tidigare differentieringsverktyg snabbt till standardiserade normer och idag pressas företags vinstmarginaler hårt. Lean har länge applicerats i tillverkningsindustrin i syfte att uppnå en ökad effektivitet och samtidigt växer intresset för tjänstefiering, en omställning som ämnar skapa en värdeökning i företags kunderbjudanden. LÄS MER