Sökning: "Managementtrend"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Managementtrend.

 1. 1. Från dömd till klient. En uppsats om NPM's inverkan på kriminalvårdens klientel

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Eriksson; Filippa Goldring; [2016]
  Nyckelord :Kriminalvården; Omorganisation; NPM; Intagna; Effektivisering; Styrning; Marknadisering; Kundorientering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har den svenska offentliga förvaltningen genomgått omorganiseringar med målet att effektivisera. Dessa omorganiseringar brukar sägas följa en managementtrend i samhället där inspiration hämtas från privata företag, framförallt används New Public Management (NPM) för att beteckna den nya styrmodellen som har haft stor genomslagskraft de senaste decennierna i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Att angöra en brygga – en diskursanalys av omnichannel som buzzword och brygga mellan kanaler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Holmquist; Sebastian Manieri; [2015]
  Nyckelord :omnichannel; buzzwords; management fashions; discourse; management trends; retailing; strategic communications; diskurs; managementtrend; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka krafterna bakom managementtrender, genom att skapa en förståelse för uppkomsten och implementeringen av fenomenet omnichannel. Studien utgår från auktoritativa texter från fältet där omnichannel figurerar, och kompletteras med intervjuer med medarbetare på både lednings- och butiksnivå hos klädkedjan MQ, där omnichannel nyligen implementerats. LÄS MER

 3. 3. Teambuilding – En diskursanalytisk studie av ett managementrecept

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hilda Andrén; Eva Karin Andersson; [2013-03-26]
  Nyckelord :Teambuilding; Managementtrend; Människan i arbetslivet; Diskurs; Socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fenomenet teambuilding kommer tilluttryck. Vi intresserar oss för hur den ideala människan i arbetslivet beskrivs ochvilka samband som skapas mellan teambuilding som aktivitet och den idealaarbetstagaren. LÄS MER