Sökning: "Managerial opportunism"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Managerial opportunism.

 1. 1. Defined Benefit Obligations - A Quantitative Study of the Managerial Opportunism within the Accounting of Defined Benefit Obligations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anders Dahnér; Martin Hallgren; [2019-08-08]
  Nyckelord :Defined benefit pension plans; Defined benefit obligations; DBO; DBP; Discount rate incentives; Managerial opportunism; Managerial Discretion; IAS 19; Accounting for pension obligations; Opportunistic accounting choices;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Är hållbarhet lönsamt? : En undersökning av cirkulära orsakssamband mellan hållbarhetsprestationer och lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jenny Olofsson; Clara Lundell; [2018]
  Nyckelord :CSR; CSP; dimensions; FP; Good circle; Managerial opportunism theory; Slack resources theory; Social impact theory; Trade-off theory; CSR; CSP; dimensioner; FP; God cirkel; Managerial opportunism theory; Slack resources theory; Slack resources theory; Trade-off theory;

  Sammanfattning : Titel: Är hållbarhet lönsamt? – En undersökning av cirkulära orsakssamband mellan hållbarhetsprestationer och lönsamhet Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Clara Lundell och Jenny Olofsson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2018 – januari Syfte: Hundratals forskare har studerat om ett företags engagemang i Corporate Social Responsibility (CSR) har positiv inverkan på dess lönsamhet, den finansiella prestationen (FP). CSR är inget kvantitativt mått och därför används begreppet Corporate Social Performance (CSP). LÄS MER

 3. 3. Corporate Social Performance and Risk : A quantitative study on the South African market

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jonatan Holm; Snickert Anton; [2017]
  Nyckelord :Corporate social performance; ESG; Risk; Stock volatility; Emerging markets; South Africa; Stakeholder theory; Risk management theory; Managerial opportunism theory;

  Sammanfattning : Corporate social performance (CSP) has gained popularity in the last decade as companies tries to tackle the challenges of climate change, social inequalities and corruption. How a firm’s individual corporate social performance is correlated to risk has mainly been investigated for firms in the United States and Europe. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet och lönsamhet : Förhållandena mellan CSP och CFP i en svensk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maja Bergquist; Malin Tafvelin; [2016]
  Nyckelord :Corporate Social Performance; CSP; Corporate Financial Performance; CFP; Corporate Social Responsibility; CSP and CFP relationship; CSR; Sustainability; ROE; ROA; Stock return; Profitability; KLD; DJSI; Stakeholder Theory; Resource Based View; Trade-off Theory; Managerial Opportunism; Slack Resources;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har ansvarfullt företagande (CSR) varit ett ämne som erhållit allt mer fokus inom forskning och således även för företag och samhället i stort. CSR är ett ämne som är högst aktuellt då globalisering är ett faktum och medför att de företag som är verksamma idag bär ett globalt ansvar, då dessa är stora aktörer i en värld som kantas av ekonomiska kriser, miljöproblem och humanitär försummelse. LÄS MER