Sökning: "Managerial position"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden Managerial position.

 1. 1. Sharing is Caring: A Qualitative Study of Idea-sharing in Large Organizations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofia Austlid; Julia Elfström; [2021-07-07]
  Nyckelord :Knowledge sharing; idea sharing; large organizations; motivation; barriers; enablers; employee; innovation;

  Sammanfattning : Background and Purpose: It is widely known that knowledge is a critical component of firms' ability to innovate. Although large organizations usually have a large pool of human capital, and thus knowledge, they face challenges to motivate employees to share their valuable knowledge across silos (i.e., business units). LÄS MER

 2. 2. Få kvinnor som är chefer i en mansdominerad skogsbransch

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :My Persson Ek; Linda Sjöstedt; [2021]
  Nyckelord :norm; jämställhet; minoritet;

  Sammanfattning : Kvinnor i skogsbranschen är i minoritet (Lidestav och Sjölander 2007), traditionellt sett har det alltid varit så (Lidestav 2011). Detta leder till att kvinnor anses som avvikande ifrån normen (Blomquist och Röding 2010). Problemet uppkommer redan vid utbildningarna, där andelen kvinnor som söker är få (Lidestav 2011). LÄS MER

 3. 3. ”Den är den enda räddningen för Europas kulturfolk – varken mer eller mindre” : En komparativ studie av svenska tidningars framställningar av Rasbiologi 1919–1958

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Hanna Svensson; [2021]
  Nyckelord :Race biology; eugenics; State Institute for Racial Biology; SIRB; Herman Lundborg; Gunnar Dahlberg; discourse analysis.; Rasbiologi; Rashygien; Rasbiologiska institutet; Statens institut för rasbiologi; SIRB; Herman Lundborg; Gunnar Dahlberg; diskursanalys.;

  Sammanfattning : This dissertation examines two daily newspapers’ representations of eugenics from the incipient racial biological investigation 1919 until 1958, and the State Institute for Racial Biology is reorganized. The dissertation also aims to examine whether there are any distinct turning points where the newspapers distance themselves from the ideas and the research of eugenics. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapsförmågor som kapital och strategi : Studenters värdering och avsedda bruk av ledarskapsförmågor för att positionera sig i arbetslivet

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linus Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Leadership is attributed great effect on organizations’ working-environment, effectiveness and profit. Leadership is also associated to managers, but leadership skills is not described as necessary for becoming a manager. LÄS MER

 5. 5. Managing Profit and Growth

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Gustav Geier; [2021]
  Nyckelord :Software as a Service SaaS ; profit-maximization; revenue growth; trade-offs; SaaS metrics; technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Few business models are as hyped right now as the Software as a Service (SaaS) model. But how sustainable is it? In the last decade, SaaS has reshaped the software industry and has become a leading delivery model of B2B enterprise software. LÄS MER