Sökning: "Managers in the PR-industry"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Managers in the PR-industry.

  1. 1. Chefer i PR-branschen : en studie om hur män & kvinnor ser på sin kommunikation

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Amelia Olsson; Lena Moberg; [2018]
    Nyckelord :Communication; Communication styles; Managers in the PR-industry; Man and woman as a manager.; Kommunikation; Kommunikationsstilar; Chefer i PR-branschen; Man kvinna som chef;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera chefer i PR-branschen. Genom definierade kommunikationsstilar, vill vi ta reda på chefernas syn på deras sätt att kommunicera. Vi vill även se om det finns någon skillnad i hur kvinnor respektive män kommunicerar på sina arbetsplatser. LÄS MER