Sökning: "Mandala"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Mandala.

 1. 1. Att lära inför konflikter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennika Ekstedt; [2018]
  Nyckelord :Konflikt; Konfliktmandala; Reflektionsperspektiv; Individuell konflikthantering; Priming; Enkätundersökning; T-test; Conflict; Conflict mandala; Reflection perspectives; Individual conflict management; Questionnaire survey; Social Sciences;

  Sammanfattning : Interpersonal conflicts are common and natural phenomena that may affect individuals considerably. To decrease the risk of negative effects, where research has highlighted e.g. stress, depression and distrust, studies are conducted to better understand the mechanisms of conflicts and how the management thereof can be developed. LÄS MER

 2. 2. Reciprokt tak i rundvirke. En hantverksinriktad studie i geometri och utförande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Torbjörn Einarsson; [2017-02-08]
  Nyckelord :Reciprocal roof; mandala roof; roundwood timber framing; reciprokt tak; rundvikrke;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2016.... LÄS MER

 3. 3. En nattlig resa mot det heliga bröllopet : En studie av indivduationsprocessen i Michael Romkeys roman I, Vampire

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tommy Törnsten; [2017]
  Nyckelord :Romkey; Jung; von Franz; Campbell; individuationsprocess; mandala; vampyr; psykoanalys; hermeneutik;

  Sammanfattning : This study attempts to find out if a reading of Michael Romekys novel I, Vampire through the theories presented by psychoanalyst C. G. Jung adds anything to the understanding of the novels narrative. LÄS MER

 4. 4. Mantras for miracles

  Master-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Sara Reinholtz; [2013]
  Nyckelord :textile; textile architecture; knitting; room divider; interaction; toy; mandala; buddhism; mantra; design process; play; transformation; textil; textil arkitektur; stickning; rumsavdelare; interaktion; leksak; mandala; buddism; mantra; design process; lek; transformation;

  Sammanfattning : The thesis paperDesign takes place in our lives, naturally and sometimes invisibly, but how can we become alert to its impact on us? How can we as designers elaborate on our role in creating tools for people’s lives?A handmade metal wire toy I found in my parents’ house made me discover the world of mandalas; a Buddhistic symbol and a tool for spiritual enlightenment. Mandalas speak of the relation between us and the world and balance between body and mind. LÄS MER

 5. 5. Männen i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Tord Eng; [2012]
  Nyckelord :Männen i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd; Moa Martinson; Kvinnor och äppelträd; Tord Eng; Witt-Brattström; Bergom-Larsson; Kerstin Engman; Sällskapet Moas Vänner; Eva Adolfsson; Johannesdal; Harry Martinson; Mor badar; Liter-Olle; Gamlingen; Sally; Fredrika; Bachtin; Figura; Modernismen; Proletärförfattare; Feministisk litteratur; Män i litteraturen; mor Sofi; Förskinnsbonden; Den skroige; mårbo; Videbonden; Glada Flickan; Mandala; Sallys söner;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka om en nära läsning av Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd med fokus på de manliga karaktärerna förmår öppna texten för tolkning på något nytt sätt, huvudsakligen i ett självbiografiskt perspektiv. Även den omtvistade frågan om Kvinnor och äppelträds strukturella uppbyggnad behandlas i uppsatsen. LÄS MER