Sökning: "Mandatory reporting law"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Mandatory reporting law.

 1. 1. Har hållbarhetsrapporternas granskningsnivå förändras efter reformeringen av årsredovisningslagen? : - En kvantitativ studie på 1 730 svenska aktiebolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lisa Samuelsson; Katarina Sandå; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Report; Review Level; Compliance Compulsory Regulation ; Debt Ratio; Corporate Size; Industry; Hållbarhetsrapport; Granskningsnivå; Årsredovisningslagen; Reform; Tvingande reglering; Skuldsättningsgrad; Företagsstorlek; Bransch;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka om granskningsnivån av hållbarhetsrapporter har förändrats på grund av tvingande reglering, nämligen reformeringen av den svenska årsredovisningslagen 2016. Studien söker även svar på huruvida skuldsättningsgrad, storlek och branschtillhörighet kan förklara granskningsnivån av hållbarhetsrapporter. LÄS MER

 2. 2. Anmälningsplikten inom förskolan - En kvalitativ studie om förskollärarens tolkning av anmälningsplikten på förskolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Caroline Simonsson; Kanzada Abraham; [2019]
  Nyckelord :preschool; children at risk; mandatory report; normality and organization culture; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is about how preschool teachers interpret the Swedish legislative rule concerning mandatory reporting and how organizational culture affects the teacher to make a report. Our main questions are: How is the obligation to report in SoL 14:1 interpreted by preschool teachers and how is the obligation to notify practiced based on their interpretation? Are there and how do preschool teachers perceive the support from their organization and how does it in turn affect the pre-school teacher's actions? We answer the questions through a qualitative interview study and previous research. LÄS MER

 3. 3. Är det SoL-klart?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecca Diaz; Nina Petersson; [2019]
  Nyckelord :school counselor; duty to report; discretion; under reporting; child maltreatment;

  Sammanfattning : is it crystal clear? A qualitative study of the obligation to report for school counselors. rebecca diaz nina petersson Diaz, R & Petersson, N. Is it crystal clear? A qualitative study of the obligation to report for school counselors. Degree project in Social work, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Early Experience of Mandatory Non-Financial Information Reporting in Sweden: A case study of how listed SMEs in the industrial sector have implemented the new law

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johan Nyström; Sovuthy Oum; [2018-07-02]
  Nyckelord :Sustainability reporting; mandatory non-financial information reporting; SMEs; implementation; stakeholder engagement; strategic legitimacy; institutional legitimacy and material legitimacy;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 5. 5. Sustainability Reporting in the Real Estate Industry : Differences in the Reporting Process Between Municipal and Private Companies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Hägvide; Edwin Sundén; [2018]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; Reporting Process; Real Estate Industry; Hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Sustainability and its development has gotten more attention the recent years as trends in society has increased the knowledge about sustainability and demand for transparency. Authorities have therefore taken actions towards a sustainable development and have regulated reporting on the non-financial information, also known as Sustainability Reporting. LÄS MER