Sökning: "Mandatory reporting"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden Mandatory reporting.

 1. 1. Offentlig land-för-land-rapportering i EU – en kritisk studie av syfte och rättslig grund

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Renmark; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On April 12th 2016 the EU proposed new rules regarding mandatory public country-by-country rules for multinational enterprises with an annual turnover exceeding 750 million euro. However, the contradictory views on the correct legal basis for the legislation resulted in that the proposal was put on hold until the beginning of 2021 when changes in the preamble and subsequent acceptance of Article 50. LÄS MER

 2. 2. "Inte blunda, men avvakta"- En kvalitativ studie om pedagogers syn på samverkan med socialtjänsten vid en orosanmälan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Nilsson; Meriton Mehmetaj; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; school; social services; teachers; mandatory reporting system.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Teachers are an essential part of the mandatory reporting system in Sweden. Schools and social services have a collective responsibility to take measures to protect children from abuse and neglect. Thus, teachers are obliged to observe and share information with the social services if they become aware or suspect child maltreatment. LÄS MER

 3. 3. “Oro är ju en känsla”. Förskollärares resonemang och emotioner inför upprättandet av orosanmälningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Källén; [2022]
  Nyckelord :Preschool teachers; reporting child abuse and neglect; social work; sociology of emotions; Social Sciences;

  Sammanfattning : Preschool teachers in Sweden are in a unique position to detect child abuse, which they subsequently are obliged to report to social services, according to Swedish law. However, previous research has shown significant underreporting amongst Swedish preschool teachers. LÄS MER

 4. 4. Hållbara företags uthållighet under Covid-19-kraschen : En kvantitativ studie om hållbarhets värde vid obligatorisk rapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Fernum; Tim Svedberg; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; ESG; Resilience; Stock market; Covid-19; Mandatory reporting; Hållbarhet; ESG; Uthållighet; Aktiemarknad; Covid-19; Obligatorisk rapportering;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin och efterföljande marknadskrasch skapar en unik möjlighet att analysera det finansiella värdet av hållbarhet. Denna studie undersöker uthållighet hos hållbara företag på den svenska aktiemarknaden under Covid-19-kraschen. LÄS MER

 5. 5. Legitimizing gambling businesses’ negative aspects in sustainability reports : A qualitative study of sustainability reports

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Carl Skeppstedt; Anna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :gambling; controversial industries; communication; manipulation; sustainability reporting;

  Sammanfattning : Sustainability is a highly relevant and debated topic. More companies disclose sustainability information and in 2017 it became mandatory for larger companies in Sweden to prepare a sustainability report. Some industries are considered more or less socially accepted. LÄS MER