Sökning: "Mandatory sustainability disclosure"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Mandatory sustainability disclosure.

 1. 1. Does more equal less? - Empirical evidence of the impact of CSR disclosure levels on the cost of equity capital among Swedish listed firms

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Nikolaos Dimopoulos; Gabriel Meisner; [2019]
  Nyckelord :Cost of Equity Capital; CSR; Levels of Disclosure; Sustainability Reporting; Textual Content Analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the relationship between the cost of equity capital and levels of CSR disclosure. The recent implementation of a European-level directive that established a minimum level of mandatory CSR disclosure, motivates us to further investigate the regulatory impact on the relationship. LÄS MER

 2. 2. Obligatorisk hållbarhetsrapportering och dess påverkan på mängden hållbarhetsinformation : En kvantitativ studie på svenska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Michael Duberg; Fredrik Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Reform; Sanction; Mandatory sustainability disclosure; Hållbarhetsrapportering; Reform; Sanktion; Obligatorisk hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att förklara hur mängden hållbarhetsinformation företag ger ut påverkas när hållbarhetsrapportering är obligatorisk. Metod: Denna studie har utgått från en kvantitativ metod med ett positivistiskt synsätt och en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Early Experience of Mandatory Non-Financial Information Reporting in Sweden: A case study of how listed SMEs in the industrial sector have implemented the new law

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johan Nyström; Sovuthy Oum; [2018-07-02]
  Nyckelord :Sustainability reporting; mandatory non-financial information reporting; SMEs; implementation; stakeholder engagement; strategic legitimacy; institutional legitimacy and material legitimacy;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 4. 4. Utveckling av frivilliga upplysningar i års- och hållbarhetsredovisningar om jämställdhet i svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sabina Savu Ali; Olivia Dalerstedt; [2018-06-19]
  Nyckelord :Battle of the numbers; voluntary disclosure; legal requirement; annual reports; gender equality; sustainability reports.;

  Sammanfattning : In 2012, ten of Sweden's largest companies participated in a voluntary initiative to bring more women to top positions within the companies and 2016 a legal requirement was implemented regarding sustainability reporting including gender equality reporting. Thus, this paper will study the influence of both the initiative and the legal requirement on selected companies disclosed information and key figures regarding gender equality. LÄS MER

 5. 5. Influence of Sustainability Reporting Regulation on Swedish Financial Companies : – An Institutional Perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Hansén; Dawud Suleiman; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Mandatory reporting; Voluntary reporting; Institutional theory; Regulation; Financial companies; GRI;

  Sammanfattning : The field of sustainability reporting has been studied for a number of decades but how companies respond to sustainability reporting regulations is still understudied. To lessen the gap, this thesis uses an institutional perspective to analyze how Swedish financial companies respond to the new regulation demanding all larger companies to disclose a sustainability report. LÄS MER